Toto je popis CMS Joomla! pro verzi 1.0.X
 

Administrativní sekce (Administrace).

Je GUI rozhraní pro správu webových stránek.
Administrativní sekce obsahuje všechny nezbytné nástroje pro vkládání obsahu,
jako je text, obrázky atd.
 

Blogging

Blogging v kontextu administrace je výpis záznamů v sumarizačním formuláři.
Příklad: Odkaz, nebo zobrazení úvodního textu s odkazem na celý text


Kategorie

Kategorie je název pro kolekci položek (items), které jsou ve vzájemném vztahu.
Příklad: Kategorie Fish může obsahovat položky Herring Haddock a Stickleback


Komponenty

Komponenty jsou obsahové části Joomly, které se obvykle objevují ve středu
nebo po stranách v úpravě výsledné stránky (podle Joomla stromu sloupců).

Komponenty jsou základními prvky funkcionality Joomly.
Mohou být vyvýjeny vývojáři třetí strany a přidány do jádra Joomly.

Základní Joomla komponenty jsou tyto:
Banner, Contact, Frontpage, Media manager, Newsfeeds, Newsflash, Polls and Weblinks.


Databáze

Databáze je organizovaná kolekce informací.
Obsahuje sbírku záznamů, které můžete rychle prohledávat, třídit a analyzovat.


Frontend

je webová stránka, která se zobrazí návštěvníkům nebo uživatelům
a obsahuje všechen obsah, který byl zadán v Administrační sekci.


Backend

je administrační sekce.

 

Item
je jednotlivý kousek (jednotlivá část) obsahu uvnitř hierarchie Joomly. Item může být:

 • An Article

 • a News

 • article (článek, odstavec)

 • link

 

Moduly

Moduly rozšiřují možnosti Joomly a přinášejí novou funkcionalitu.
Obsah modulů se zobrazuje na jedné nebo druhé straně obsahové oblasti komponent.
Moduly se velmi snadno instalují v sekci Administrace. Joomla moduly mohou obsahovat:

 • main menu

 • template chooser

 • Polls

 • Newsflash

 • Hitcounter

 • atd.

 

Record

Record (záznam) je obecný název pro „řádek“ v databázi stejně jako card.
Záznam velmi často reprezentuje „kousek“ (piece) obsahu.

Dynamická funkcionalita a většina záznamů Joomly souvisí s fungováním databáze.

 

Sekce

Sekce je sbírka kategorií, které k sobě mají nějaký vztah. Příklad:
Sekce se může jmenovat „news“, kategorie v této sekci mohou být:

 • Today's news

 • Yesterday

 • Other News

 

Workspace

Workspace je součást Administrační sekce Joomly, kde se odehrává konfigurace a publikování obsahu.
Pracovní plocha se dynamicky aktualizuje podle toho, jak vybíráte nástroje nebo volby z menu.
Pracovní plocha může obsahovat:

 • HTML editor

 • správu article (článků) a link (odkaz)

 • a několik dalších rysů.Administrační sekce je administrační centrum. Veškeré vytváření stránek,
jejich editace a publikování se děje skrze toto elegantní rozhraní.

Tato sekce je rozdělena na čtyři části:

 • Menu bar (řádek menu)

 • tool bar (řádek nástrojů)

 • Info bar (řádek informací)

 • a workspace (pracovní plocha)

 

Menu bar je rozdělen na osm oblástí:

Site, Content, Components, Modules, System, Logout, Help, MyAdmin

 

Ke každé oblasti je připojeno rozbalovací menu (kromě Logout volby)

Menubar tvoří Vaše navigační centrum uvnitř administrační sekce.

 

Toolbar - tools obsahuje:

Publish - zpřístupňuje kategorie nebo itemsy pro Vaše uživatele.

Unpublish - znepřístupňuje je, ale nemaže.

Archive - přesouvá položky do archivu

New Item - vytváří nové položky, sekce, linky atd.

Edit - umožňuje editovat dříve vytvořené polžky (item)

Delete or Remove - odstraní položky a kategorie nebo jednotlivé položky z vašich stránek

Move - umožňuje přesun položek do nové sekce nebo kategorie.

Save - ukládá nově vytvořené položky nebo výsledky editačního procesu.

Cancel - zruší vytváření položky, a editace bez uložení.

Preview - ukáže pop-up preview všech změn, které jste vytvořili v položce.

Upload - umožňuje nahrání souboru do Joomla instalace

Pozn: Používejte Cancel a ne Back.

 

Infobar

se používá ke zobrazení následujících informací (v pořadí):

 1. Název Vaší webové stránky

 2. Vaše přesné umístění uvnitř administrační sekce

 3. Jméno přihlášeného uživatele

 4. Počet zpráv od ostatních administrátorů, kteří použili messaging funkci v MyAdmin

 5. Počet uživatelů, kteří jsou právě online

 

Workspace

pracovní plocha je oblast pod menuabrem a toolbarem. Upravuje se podle výběru v menu nebo nástrojích.

 

GLOBÁLNÍ KONFIGURACE

Zde je vlastní konfigurační centrum Joomly. Změny vytvožené v této oblasti budou zapsány do configuration.php souboru.
Tyto soubory musí být pro Vás zapisovatelné.

Globální konfigurace poskytuje těctho šest tabulek:

 • Site

 • Locale

 • Content

 • Database

 • Server

 • Metadata

 

Poznámky k CHMOD:

Pro zvýšenou bezpečnost je vhodné po změnách vrátit práva z 777 na 644.

Další informace lze nalézt:

http://www.catcode.com/teachmod/

http://www.evolt.org/article/A_quick_and_dirty_chmod_Tutorial/18/541

 

Hierarchie Joomly

Obsah vložený z administrační sekce do logických sestupných sad.

 

Přístup

Jomla! má dvě vlastní hierarchie pro Uživatelské skupiny, jednu pro přístup do frontendu
(tak se mohou uživatelé přihlásit a vidět určené sekce a stránky) a jednu pro Administrační přístup (do Backendu).

 

Public Frontend

|- Registered

|-- Author

|--- Editor

|----Publisher

Public Backend

|- Manager

|-- Administrator

|--- Super Administrator

 

Skupiny Public Frontend a Public Backend v Mambu 4.5 nejsou ještě použity, ale jsou obsaženy pro umožnění jemnějšího nastavení přístupů v dalších verzích (nicméně mají zvlášní místo v jádru kódu pro skryté skupiny ROOT a USERS).

 

Uživatelé v Registered Group se mohou přihlásit do frontendu webové stránky. Jakmile se přihlásí, mohou pro ně být zpřístupněny doplňkové informace (sekce a stránky).

Obecně přístup poskytovaný rodičovské skupině (Registered) je děděn „dceřinými“ skupinami (jako Author) - pokud to není speciálně zakázáno.

Proto se uživatelé ve skupině Author mohou přihlásit do frontendu, neboť skupina Author dědí tuto možnost ze skupiny Registered.

 

 • Uživateli ve skupině Author je dán přístup k předložení nového obsahu a k úpravě jeho vlastního obsahu.

 • Uživateli v Editor Group je dán přístup k předložení a úpravě jakéhokoliv obsahu.

 • Uživateli v Publisher Group je umožněno předložit, upravovat a publikovat jakýkoliv obsah.

 

Obsahové položky, položky menu, moduly a komponenty mohou být přiřazeny parametry pro kontrolu přístupu. Momentálně (Mambo 4.5) jsou dostupné pouze dva - Public a Registered. To znamená, že vše co je spojené s přístupem Public může být viděno a může k tomu přistupovat anonymní návštěvník stránek. Cokoliv je spojeno s Registered přístupem je přístupné každému, kdo se přihlásil a je buď v Registered User skupině a nebo v jedné z dceřiných skupin (např. Author nebo Publisher). Budoucí verze by měly obsahovat možnost jemnějšího rozlišení přístupů.

Přístupová práva

Administrator login

( Přihlášení Administrátora)

Po instalaci Joomly existuje pouze jeden uživatel, známý jako Super Administrator.

Jeho přihlašovací jméno je admin a heslo je vytvořené během instalace.

 

Jsou tři skupiny uživatelů, kteří se mohou přihlásit do administrační sekce (backendu).

 • Manager

 • Administrator

 • Super Administrator

 

Skupina Super Administrátora má přístup do všech funkcí backendu (Administrační sekce).

Uživatelé patřící do této skupiny nemohou být vymazáni a nemůže být změna jejich skupina.

 

Skupina Administrátora má lehce omezený přístup do funkcí Administrační sekce (backendu).

Uživatel v této skupině nemůže:

 • vkládat nebo upravovat uživatele ze skupiny Super Administrátora

 • nemá přístup do globálního konfiguračního nastavení Joomly

 • nemá přístup k funkcím MassMailu

 • nemůže spravovat / instalovat šablony (template)

 • nemůže spravovat /instalovat jazykové soubory

 

Skupina Manager je obecně omezená na tvoření obsahu. Uživatelé v této skupině jsou omezeni stejně

jako ve skupině Administrátora a k tomu nemohou:

 • nemohou spravovat uživatele (Users)

 • nemohou instalovat moduly

 • nemohou komponenty

 • nemohou přistupovat k některým komponentám (jak určí Super Administrátor)

Pozn: Ve verzi Mamba 4.5 je kontrola přístupů zakódována v souboru /calasses/gacl.php

a může být pozměňována při další kontrole programátora.

 

Skupiny uživatelů a přístupová práva

Také už se vám stalo, že jste ztratili orientaci v právech uživatelů (co smí provádět která skupina) nebo zatím
vůbec nevíte jaká práva komu přiřadit? Pro začátečníka je systém práv uživatelů v mambu poměrně složitý
na zorientování. Proto je tu můj dnešní článek, který snad poslouží jako úvod do přiřazování práv.
V Mambu jsou implementovány dvě hierarchické skupiny. Jedna řeší zásahy na uživatelské úrovni resp.
zásahy do vebového obsahu. Druhá řeší práva v administraci.
Standardně jsou implementovány skupiny:
Public Frontend
| – Registered
| – – Author
| – – – Editor
| – – – – Publisher
Public Backend
| – Manager
| – – Administrator
| – – – Super Administrator


• Skupiny Public Frontend a Public Backend nejsou nyní použitelné. S těmito skupinami se počítá
do budoucnosti a mohou být ještě detailněji definovány. (primárně budou tyto skupiny použity v kódu
jako žolíky a budou mít obdobnou funkci jako neviditelné skupiny ROOT a USERS)
• Uživatelé ve skupině Registered mají možnost se na stránkách přihlásit. Tím se dostanou k informacím,
jež jsou přístupné jen registrovaným uživatelům, narozdíl od veřejně přístupných informací pro všechny.
V zásadě platí, že skupina dědí práva rodiče. Tím má skupinu Author všechna práva, která má také
skupina Registered (v příští verzi bude možné řízení dědičnosti). To znamená například, že člen skupiny
Author se mùže přihlásit ve fronted, protože jeho skupina má zděděná práva skupiny Registered.•
Uživatelé ve skupině Author mohou přidávat nové obsahy (články) a upravovat své vlastní obsahy.
• Uživatelé ve skupině Editor mohou přidávat nové obsahy a upravovat jakékoliv obsahy.
• Uživatelé ve skupině Publisher mohou přidávat nové obsahy, upravovat jakékoliv obsahy a
zveřejňovat obsahy přidané předchozími skupinami.
• Uživatelé ve skupině Manager mohou upravovat menu a obsah v administraci
• Uživatelé ve skupině Admin mohou navíc instalovat a spravovat komponenty, moduly a mamboty
• Uživatelé ve skupině Superadmin mají veškerá práva
 
Uživatelská práva
  Frontend Backend
 
Přidávat nové články
Editovat své články
Editovat všechny články
Zveřejňovat články
upravovat menu a články
instalovat a spravovat
Správa lokalizace, šablony, koš
Author
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Editor
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Publisher
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
               
Manager
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Admin
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Mambo rotes kreuz.png
Superadmin
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png
Bild:Gruener haken.png


Další možnosti a rozšíření přístupových práv přijdou s verzí mamba 5.0. Potřebujete li lépe třídit zobrazování menu
v současné verzi, můžete použít komponentu Group Access.

 

Site Offline:

Touto volbou je možné efektivně připojit a odpojit frontend vašich stránek.
Rádi využijete tuto možnost při rozsáhlých úpravách Vašich stránek, kdy si nepřejete,
aby byly stránky přístupné dokud nejsou úpravy hotové.

Nezapomeňte ztránky po dokončení úprav zase zpřístupnit ;-)

 

Offline Message:

Tuto Offline zprávu uvidí uživatelé, když jsou stránky offline.

 

Default Message:

Zde je možné změnit zprávu tak jak si přejete.

 

Error Message:

Toto chybové hlášení se zobrazí například když selže připojení k databázi.

 

Site Name:

Tato volba umožní nastavit obsahu titulku stránek.

Táké může být zobrazen ve vaší šabloně vložením následujícího kódu do souboru vaší šablony (index.php),
kde chcete aby se Váš název stránek zobrazil.

 

 

GZIP Page Compression:

Tato volba umožňuje Vašemu webovému serveru posílat komprimovaná data pokud to podporuje server
a klientský webový prohlížeč. Pokud je tato volba zapnuta, může výrazně snížit dobu načítání stránek pro návštěvníky.

 

Show Unauthorized Links:

Pokud je tato volba zapnuta, umožní veřejným a neautorizovaným uživatelům vidět odkazy, které normálně vidí
registrovaní uživatelé. Pokud je tato volba vypnuta, uvidí jen odkazy, které jsou viditelné veřejně (public).

 

Alow User Registration:

Tato volba Vám umožňuje nastavit, zda si může anonymní uživatel založit uživatelský účet.
Pokud je nastaveno na ne, odkaz na stránku s registrací nebude zobrazen.

 

Email New User Password:

Pokud je tato volba vypnuta, uživatel si může vytvořit své vlastní heslo.
Pokud je tato volba zapnuta, bude mu vygenerováno heslo a zasláno e-mailem.
Poté co se tímto heslem přihlásí, bude si moci vytvořit nové heslo.

 

Use Banner:

Volba „Yes“ umožní zobrazovat bannery ze sekce Component > Banners.

V souboru vaší šablony (index.php), kde chcete zobrazovat banner musí být kód:

 

 

Cookie Lifetime:

Defaultní hodnota je 43200 sekund; to odpovídá 12ti hodinám.

 

Debug Site:

Tato volba Vám umožní vidět chybová hlášení.
To může být užitečný nástroj pro odstranění chyb pokud máte problémy nebo pro hlášení
Vašemu systémovému administrátorovi nebo webhostingu.

 

Error Reporting:

Obsahuje čtyři volby:

 

 • System Default
  Zapíná chybová hlášení podle php.ini na serveru

 • None
  Vypíná chybová hlášení.

 • Simple
  Jednoduchá chybová hlášení (E_ERRORE|E_WARNING|E_PARSE)

 • Maximum
  Maximální úroveň chybových hlášení (E_ALL)

 

Wisiwig Editor:

Můžete definovat, jaký typ textového editoru chcete používat.

 

CookiesAccept

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie a poodné technologie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o nakládání s obobními údaji: ZDE

Souhlasím!
Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Podobné

Created and designed by lunux.net
With help of Pixelsparadise.com