cron – nastavení

etc/crotab – pořadí

1. minuta ( 0 – 59 )
2. hodina (0-23, 0 je půlnoc)
3. den v měsíci (1-31)
4. měsíc (1-12)
5. den v týdnu (0 – neděle, 1 – pondělí… 6 – sobota)

 

 

Příklady nastavení

* * * * * nějaký příkaz

každou minutu

5 * * * * /etc/cron.hourly
každou hodinu, přesně pět minut po celé příkazy obsažené
v /etc/cron.hourly

7 5 * * * /etc/cron.daily
v 5:07 každý den příkazy uvedené v /etc/cron.daily

0 2 * * 0 /etc/cron.weekly
v 2:00 každou neděli příkazy uvedené v /etc/cron.weekly

0 2 * 3 1 /etc/cron.monthly
v 2:00 každé pondělí v březnu příkazy z /etc/cron.monthly

0 2 4 3 1 nějaký příkaz
v 2:00 každé pondělí 4.března (když ten rok nebude 4.března pondělí tak se nevykoná nic)

 

cron – nastavení