Author: lunux

7 bezplatných řešení SMTP serveru

Zde jsou bezplatní poskytovatelé SMTP, kterým se budeme věnovat – pokračujte ve čtení, abyste získali podrobnější informace o každém nástroji: Gmail SMTP server SendGrid Pepipost Sendinblue Mailjet Elastický e -mail Mailgun Gmail SMTP server Gmail už pravděpodobně znáte jeho bezplatnou

Windows – samovolné uspávání

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\7bc4a2f9-d8fc-4469-b07b-33eb785aaca0\ změnit „Attributes“ z 1 na 2 Pak se v nastavení „Možnosti napájení“ v „Režim spánku“ zobrazí nová položka „Vypršení časového limitu bezobslužného režimu spánku“. Zrovna dnes jsem to řešil na jednom notebooku v práci. Editor registru spustíš: WIN+R ->