Troubleshooting

Synology – obnova dat z poškozeného pole RAID pomocí počítače

Jak lze obnovit data ze zařízení DiskStation pomocí počítače? Pokud by došlo k selhání zařízení DiskStation, budete pravděpodobně chtít obnovit data uložená na jeho pevných discích. Data uložená na pevných discích zařízení DiskStation lze snadno obnovit pomocí programu Ubuntu live CD

systemd: Start process as specific user

Two ways: One, under [Service] include a line „User=<username to run as>“. Two, use a systemd –user session.     [Unit] Description=BitTorrent Sync service After=network.target [Service] ExecStart=/usr/bin/btsync –nodaemon –config /home/%i/.sync/btsync.conf Restart=on-abort User=%i Group=users [Install] WantedBy=multi-user.target This allows me to run

Zimbra – zranitelnost

https://zimbra.linworx.cz/res/I18nMsg,AjxMsg,ZMsg,ZmMsg,AjxKeys,ZmKeys,ZdMsg,Ajx%20TemplateMsg.js.zgz?v=091214175450&skin=../../../../../../../../../opt/zimbra/conf/localconfig.xml%00   // Locale: cs // Basename: /res/I18nMsg if (!window.I18nMsg) { I18nMsg = {}; } a=I18nMsg; a.currencyCode=“USD“; a.currencySymbol=“$“; a.eraAD=“AD“; a.eraBC=“BC“; a.firstDayOfWeek=“1″; a.formatDateFull=“EEEE, MMMM d, yyyy“; a.formatDateLong=“MMMM d, yyyy“; a.formatDateMedium=“MMM d, yyyy“; a.formatDateShort=“M/d/yy“; a.formatDateTime=“{0} {1}“; a.formatNumber=“#,##0.###“; a.formatNumberCurrency=“\u00a4#,##0.00;(\u00a4#,##0.00)“; a.formatNumberInteger=“#,##0″; a.formatNumberPercent=“#,##0%“; a.formatTimeFull=“h:mm:ss a