Troubleshooting

Synology – obnova dat z poškozeného pole RAID pomocí počítače

Jak lze obnovit data ze zařízení DiskStation pomocí počítače? Pokud by došlo k selhání zařízení DiskStation, budete pravděpodobně chtít obnovit data uložená na jeho pevných discích. Data uložená na pevných discích zařízení DiskStation lze snadno obnovit pomocí programu Ubuntu live CD

systemd: Start process as specific user

Two ways: One, under [Service] include a line „User=<username to run as>“. Two, use a systemd –user session.     [Unit] Description=BitTorrent Sync service After=network.target [Service] ExecStart=/usr/bin/btsync –nodaemon –config /home/%i/.sync/btsync.conf Restart=on-abort User=%i Group=users [Install] WantedBy=multi-user.target This allows me to run