Security

Kategorie pro antiviry a bezpečnost

Bitdefender odinstalace

1. ručně smažte složky „bdkitinstaller“ z „%programdata%“ 2. spusťte přiložený odinstalační nástroj s parametry /bdparams /bruteForce /unsafe (je třeba spustit jako správce); 3. restartujte PC 4. spusťte regedit a prohledejte všechny registry na klíčové slovo „Bitdefender“ a smažte všechny klíče,