Virtualizace

Konverze stroje z VmWare do XENu

Zde je stručně popsáno jak provést konverzi virtuálního stroje z VmWare do Xenu:   Nejprve vypneme virtuální stroj a použijeme následující příkazy pro konverzi vmdk souborů do jednoho (rostoucího) vmdk souboru: vmware-vdiskmanager -r vmware_image.vmdk -t 0 temporary_image.vmdk   Konverze trvá

Xen – připojení obrazu disku

    Pokud provádíme obnovu systému je občas užitečné zachytit data z disku do souboru obrazu disku, který je pak možné použít na jiném systému. Je to užitečné když  například bezprostředně hrozí hardwarové selhání. Můžete zkopírovat diskový obsah přes síť