Konverze stroje z VmWare do XENu

Zde je stručně popsáno jak provést konverzi virtuálního stroje z VmWare do Xenu:
 

Nejprve vypneme virtuální stroj a použijeme následující příkazy pro konverzi vmdk souborů do jednoho (rostoucího) vmdk souboru:

vmware-vdiskmanager -r vmware_image.vmdk -t 0 temporary_image.vmdk
 

Konverze trvá nějaký čas. Po jejím dokončení přesuneme tento nově vytvořený soubor na stroj s Xenem.
Dále je třeba použít  qemu_img ke konverzi vmdk souboru do souboru „raw image“:

qemu-img convert -f vmdk temporary_image.vmdk -O raw xen_compatible.img
 

Po dokončení tohoto procesu je třeba vytvořit nebo patřičně upravit existující konfigurační soubor guesta.
Poté je možné stroj spustit běžným způsobem 😉

 

 

Konverze stroje z VmWare do XENu