DansGuardian – filtrování obsahu [Ubuntu]

This article is deprecated. Dansguardien is no more maitained.

Poznámka: Další návody lez nalézt na fórech Ubuntu (howto1, howto2).
Dansguardian byl velmi efektivní a vysoce konfigurovatelný nástroj pro filtrování obsahu internetu.
Pro jeho konfiguraci v Ubuntu lze postupovat podle následujících kroků.

Nastavení Dansguardianu a jeho použití s Tinyproxy a Fireholem v Ubuntu

1. Ujistěte se, že máte aktivní repozitář „universe“ a nainstalujte potřebné balíčky:

sudo apt-get update
sudo apt-get install dansguardian tinyproxy firehol

2. Upravte soubor /etc/dansguardian/dansguardian.conf:

sudo gedit /etc/dansguardian/dansguardian.conf

a) Zakomentujte (přidejte znak #) před UNCONFIGURED:
#UNCONFIGURED

b) Vypněte antivirovou kontrolu (pokud ji nechcete):
virusscan=off

c) Zkontrolujte, zda je následující správně nastaveno:

filterport = 8080
proxyip = 127.0.0.1
proxyport = 3128

d) Uložte a ukončete editor.

e) Spusťte:

sudo dpkg-reconfigure dansguardian

3. Upravte soubor /etc/firehol/firehol.conf: sudo gedit /etc/firehol/firehol.conf

a vložte následující řádek na začátek dokumentu:

iptables -t filter -I OUTPUT -d 127.0.0.1 -p tcp –dport 3128 -m owner ! –uid-owner dansguardian -j DROP

transparent_squid 8080 „root root“

interface any world
policy drop
protection strong
client all accept
server cups accept
#server webcache accept

Poznámka: Bude třeba odstranit „interface any world . . .“ dále v dokumentu.
Odkomentujte „server webcache accept“ pokud má dansguardian filtrovat v síti, ALE nebude se připojovat přímo k internetu.

4. Upravte soubor /etc/default/firehol:
sudo gedit /etc/default/firehol

START_FIREHOL=YES

To povolí restartování firewallu.

5. Upravte soubor /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf:
sudo gedit /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf

Změňte nebo přidejte následující řádky (projděte celý dokument):

User root
Group root
Port 3128
ViaProxyName „tinyproxy“

6. Restartujte všechny programy:

sudo /etc/init.d/tinyproxy restart
sudo /etc/init.d/firehol restart
sudo /etc/init.d/dansguardian restart

7. Dansguardian nyní blokuje stránky v jakémkoliv prohlížeči.

Podrobnější nastavení lze nalézt v sekcích pro přihlášené uživatele.

DansGuardian – filtrování obsahu [Ubuntu]