Snadná extrakce stop (titulků, videa a audia) z mkv (matroska) souborů

3086-45450Pro extrakci titulků z *.mkv souboru použijeme nástroj mkvtoolnix.

mkvtoolnix je multiplatformní nástroj pro příkazovou řádku
(mkvmerge, mkvextract, a mkvinfo) pro extrakci stop audia,
videa a titulků ze souborů Matroska Video (.mkv).
Po extrakci těchto stop
je možné je například použít pro AVI container s vloženými titulky.

mkvtoolnix může být stažen zde.

Nejprve použijeme příkaz mkvmerge k vypsání seznamu toho, co vlastně soubor .mkv obsahuje:

mkvmerge -i soubor.mkv

Můžete vidět něco podobného tomuto:

File 'MovieFile.mkv': container: Matroska Track ID 1: subtitles (S_TEXT/ASS) Track ID 2: audio (A_MPEG/L3) Track ID 3: video (V_MPEG4/ISO/AVC)

Nyní použijeme příkaz mkvextract pro extrakci zvolené stopy:

mkvextract tracks soubor.mkv 1:soubor_s_titulky.srt   2:soubor_s_audiostopou.mp3 3:soubor_s_videostopou.mp4

 

mkvtoolnix is a set of cross-platform command line tools (mkvmerge, mkvextract, and mkvinfo) for extracting audio, video and subtitle tracks from Matroska Video (.mkv) files. After extracting these tracks you can recombine them into an AVI container with subtitles embedded using a tool such as ffmpegX (a visual interface to mencoder available for OS X only) or mencoder (Linux).

mkvtoolnix can be downloaded here, or installed via MacPorts.

First, use mkvmerge to list the MKV file’s contents:

mkvmerge -i MovieFile.mkv

You’ll see a listing similar to this:

File 'MovieFile.mkv': container: Matroska Track ID 1: subtitles (S_TEXT/ASS) Track ID 2: audio (A_MPEG/L3) Track ID 3: video (V_MPEG4/ISO/AVC)

Next, use mkvextract to extract certain tracks / attachments based on the output from the above command:

mkvextract tracks MovieFile.mkv 1:thesubtitles.srt   2:theaudio.mp3 3:thevideo.mp44

Snadná extrakce stop (titulků, videa a audia) z mkv (matroska) souborů