Jak resetovat Synology NAS

Přehled

Každé zařízení Synology NAS je vybaveno tlačítkem RESET, které umožňuje použít následující dva typy režimů:

 • Pomocí prvního režimu resetování můžete obnovit výchozí nastavení přihlašovacích údajů správce a nastavení sítě v případě, že jste zapomněli heslo, chcete zařízení Synology NAS přesunout do jiného síťového prostředí nebo potřebujete přiřadit novou IP adresu.
 • Druhý režim resetování vymaže všechny konfigurace systému a umožní přeinstalovat operační systém DiskStation Manager, který se zkracuje jako DSM. Všechny funkce resetování obsažené v prvním režimu jsou obsažené i v druhém režimu.

V tomto článku vás provedeme postupem používání tlačítka RESET.

Poznámka:

 • Pokud chcete pouze změnit heslo správce, stačí přejít do části DSM > Možnosti > Osobní > Účet, kde je toto heslo možné změnit bez resetování zařízení Synology NAS.
 • Po resetování zařízení Synology NAS zůstanou data v zařízení Synology NAS nedotčena. Před resetováním zařízení Synology NAS a přeinstalováním systému DSM ale důrazně doporučujeme spustit v systému DSM službu Zálohování a replikace (dostupná od verze 5.2 systému DSM) nebo balíček Hyper Backup (dostupný od verze 6.0 systému DSM) a vytvořit zálohu dat a nastavení konfigurace systému pro případ neočekávané ztráty dat.

Obsah

 1. Než začnete
 2. Režim 1: Resetování přihlašovacích údajů správce a nastavení sítě
 3. Režim 2: Resetování zařízení Synology NAS a přeinstalování operačního systému DSM

1. Než začnete

Dříve než začnete, zadejte do pole hledání webového prohlížeče adresu find.synology.com a vyhledejte zařízení Synology NAS na stránce nástroje Web Assistant. Přesvědčte se, že je zařízení Synology NAS ve stavu Připraveno. Zařízení Synology NAS můžete rovněž vyhledat pomocí nástroje pro stolní počítače Synology Assistant, který je možné stáhnout z Centra pro stahování.

Poznámka:

 • Pokud zařízení Synology NAS není ve stavu Připraveno, projděte si informace uvedené v článku Synology Assistant.

2. Režim 1: Resetování přihlašovacích údajů správce a nastavení sítě

V této části je uveden postup obnovení hesla správce a síťových nastavení. Po resetování zařízení Synology NAS se bude konfigurace systému nacházet v následujícím stavu:

 • Bude obnovena výchozí hodnota účtu admin.
 • Port pro správu uživatelského rozhraní bude obnoven jako 5000/5001.
 • IP adresa, server DNS, brána a další síťová rozhraní budou obnovena na možnost DHCP.
 • Rozhraní PPPoE bude zakázáno.
 • Automatické blokování bude zakázáno.
 • Pravidla brány firewall budou zakázána.
 • Šifrované složky budou odpojeny a funkce Automaticky připojit při spuštění bude zakázána.
 • Cluster high-availability bude odebrán.

Chcete-li obnovit přihlašovací údaje správce a nastavení sítě, postupujte takto:

 1. Na zadní straně zařízení Synology NAS vyhledejte tlačítko RESET (pokud se vám nedaří tlačítko RESET najít, klikněte na tento odkaz a vyhledejte Instalační příručku hardwaru pro svůj model zařízení Synology NAS).
 2. Pomocí sponky na papír lehce stiskněte a přibližně 4 sekundy podržte tlačítko RESET, dokud neuslyšíte zvukový signál, a poté tlačítko ihned uvolněte.
 3. Spusťte nástroj Web Assistant a dvojitě klikněte na pole, ve kterém je uvedeno vaše zařízení Synology NAS. Na přihlašovací stránce zadejte výchozí uživatelské jméno systému admin a pole pro heslo ponechte prázdné. Poté klikněte na tlačítko Přihlásit.
 4. Vytvořte silné heslo a klikněte na možnost Odeslat.
 5. Přihlaste se do systému DSM pomocí uživatelského jména admin a právě vytvořeného hesla.

  Poznámka:

  • Pokud jste již dříve používali jako přihlašovací jméno ke svému účtu správce výraz admin, můžete toto uživatelské jméno k přihlášení do systému DSM ve spojení s právě vytvořeným silnějším heslem ihned použít. Pokud ale pro účet správce existuje jiné uživatelské jméno, musíte se nejprve přihlásit do systému DSM pomocí uživatelského jména admin a právě vytvořeného silnějšího hesla, a teprve poté můžete nastavit nové heslo pro účet správce.
 6. Po přihlášení přejděte do části Ovládací panel > Uživatel > karta Uživatel a dvojitě klikněte na uživatelské jméno správce Demo (tento návod používá jako uživatelské jméno účtu správce slovo Demo).
 7. V místním okně přejděte na kartu Informace, obnovte heslo a poté kliknutím na možnost OK změny uložte.
 8. Z bezpečnostních důvodů zakažte po změně hesla účtu správce uživatelské jméno admin. Chcete-li uživatelské jméno zakázat, přihlaste se do systému DSM pomocí účtu správce a přejděte do části Ovládací panel > Uživatel > karta Uživatel.
 9. Dvojitě klikněte na možnost admin a v místním okně zaškrtněte políčko Deaktivovat tento účet. Klikněte na možnost OK.
 10. Nyní je uživatelské jméno admin ve stavu Zakázáno.

Poznámka:

 • Heslo správce a nastavení sítě lze změnit až po instalaci systému DSM. Stisknutí tlačítka RESET na zařízení Synology NAS ale vyvolá zvukový signál i v případě, že systém DSM nainstalovaný není. Podrobnosti o přeinstalování systému DSM se nacházejí v následující části.
 • Pokud jste již dříve nastavili jako přihlašovací jméno ke svému účtu správce výraz admin, můžete toto uživatelské jméno jednoduše použít k přihlášení do systému DSM ve spojení s právě nastaveným silným heslem.

3. Režim 2: Resetování zařízení Synology NAS a přeinstalování operačního systému DSM

V této části se nacházejí informace o postupu resetování zařízení Synology NAS a přeinstalování operačního systému DSM:

 1. Na zadní straně zařízení Synology NAS vyhledejte tlačítko RESET (pokud se vám nedaří tlačítko RESET najít, klikněte na tento odkaz a vyhledejte Instalační příručku hardwaru pro svůj model zařízení Synology NAS).
 2. Pomocí sponky na papír lehce stiskněte a přibližně 4 sekundy podržte tlačítko RESET, dokud neuslyšíte zvukový signál, poté jej ihned uvolněte, a vzápětí toto tlačítko znovu stiskněte a podržte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte 3 další zvukové signály.
 3. Počkejte přibližně 2 minuty, než začne kontrolka STATUS na zařízení Synology NAS blikat oranžově, což znamená, že zařízení Synology NAS bylo úspěšně resetováno a konfigurace systému byly smazány.
 4. Chcete-li systém DSM přeinstalovat, zadejte do pole hledání webového prohlížeče adresu find.synology.com, a vyhledejte zařízení Synology NAS na stránce nástroje Web Assistant. Název serveru zařízení Synology NAS by měl být v závislosti na jeho modelu DiskStation, FlashStation nebo RackStation a jeho stav by měl být Konfigurace ztracena.
 5. Dvakrát klikněte na svoje zařízení Synology NAS a pomocí průvodce proces přeinstalace dokončete. Nyní můžete zahájit přeinstalaci systému DSM.

Jak resetovat Synology NAS