KVM: Zvětšení diskového oddílu pro virtualizované Windows 10

How to increase VM disk size in KVM?

by | Oct 8, 2020

Webmasters at times need to increase the size of a running VM. For KVM VM, we can use  QEMU to increase the virtual machine disk size.

As a part of our Server Management Services, we help our Customers with disk related requests regularly.

Let us today discuss the steps to increase the size of a VM in KVM.

How to increase VM disk size in KVM?

At times, we may need to increase the disk space of the VM. The process of increasing the disk size of the VM typically includes three steps.

  • Shutdown the VM
  • Locate OS disk
  • Extend VM disk

Let us now look at each of these steps in detail.

Shut down the VM

Before we extend the Virtual disk we first need to shut it down:

$ sudo virsh list
Id Name State
-----------------------
4 rhel8 running

If the machine is in running state, power it off using its ID or Name. Then confirm the status is truly down.

$ sudo virsh shutdown rhel8
Domain rhel8 is being shutdown

$ sudo virsh list
Id Name State
--------------------

Locate OS disk

Once the VM is in shut down state, we need to locate the OS disk path.

$ sudo virsh domblklist rhel8
Target Source
-----------------------------------------------
vda /var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2
sda -

Here the VM is located at /var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2. To view the virtual disk setting of a KVM virtual machine, use this command:

$ sudo qemu-img info /var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2

increase vm size kvm

Here, there are two fields that represent size:

  • virtual_size – is the size of a virtual disk set when creating or expanding the disk (in this example, the maximum disk size is 30GB)
  • disk_size — is the current size of the disk file, ie, how much space the disk occupies on a physical server. In our example, the virtual disk takes up only 2GB of storage.

Extend VM disk

We can use the qemu-img resize command to extend the disk to our desired capacity. However, this command cannot resize an image that has snapshots.

Thus we need to locate and remove all the VM snapshots with the commands  below:

$ sudo virsh snapshot-list rhel8
Name Creation Time State
--------------------------------------------------
snapshot1 2019-04-16 08:54:24 +0300 shutoff

$ sudo virsh snapshot-delete --domain rhel8 --snapshotname snapshot1
Domain snapshot snapshot1 deleted

Now we can extend the disk by using a ‘+’ before the disk capacity.

$ sudo qemu-img resize /var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2 +10G

We can also resize with virsh command. This requires the domain to be running.

$ sudo virsh start rhel8
$ sudo virsh blockresize rhel8 /var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2 40G
Block device '/var/lib/libvirt/images/rhel8.qcow2' is resized

Now power up the VM and check the disk layout:

$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
vda 252:0 0 40G 0 disk
├─vda1 252:1 0 1G 0 part /boot
└─vda2 252:2 0 29G 0 part
├─rhel-root 253:0 0 26.9G 0 lvm /
└─rhel-swap 253:1 0 2.1G 0 lvm [SWAP]

VM’s total disk capacity is now changed from 30GB to 40GB. Users will then require to extend the OS partition.

source: https://bobcares.com/blog/increase-vm-size-kvm/


Možná se vám stalo, že ve správci souborů po upgradu na Windows 10 verze 1803 vidíte nový diskový oddíl. Nejedná se o zrovna závažnou chybu, pokud ale patříte k neurotickým puntičkářům, může z vás tento oddíl každý den vysávat kousek energie. Nezdá se, že by šlo o záměr, oddíl nemá přiřazeno písmeno v každé instalaci Windows.

Zviditelnění tohoto oddílu patrně můžeme považovat za chybu, jež by časem mohla být opravena pomocí servisní aktualizace. Pokud na to nechcete čekat či spoléhat, můžete oddíl skrýt, případně úplně odstranit. Rovnou musíme uvést, že doporučujeme skrýt písmeno. Oddíl, který je při upgradu nově vytvořen, není tak důležitý, aby po jeho odebrání počítač zkolaboval.

Je označen jako OEM a nevíme konkrétně, co je do něj ukládáno. Zdá se však, že jde o nějaká záložní data systému. V takovém případě lze jen těžko s čistým svědomím hned doporučovat odebrání. Oddíl má několik stovek megabajtů, takže vás ve většině případů ani nebude trápit, že tento prostor nemůžete využít pro ukládání vlastních dat.

Vidíte po instalaci nové verze Windows 10 nový diskový oddíl?
Vidíte po instalaci nové verze Windows 10 nový diskový oddíl?

Samotná manipulace s oddíly je pak vždycky ošemetná a špatný zásah může skončit ztrátou dat nebo pokažením instalace systému. Než budete případně pokračovat, upozorňujeme, že za případné komplikace redakce nenese zodpovědnost. Zásahy do diskových oddílů provádíte na vlastní nebezpečí. Ujistěte se, že máte svá data zálohovaná.

Odstranění oddílu

Máte-li k tomu opravdu dobrý důvod, můžete oddíl odebrat úplně. Pamatujte na to, že tím můžete narušit správné fungování systému, resp. některých jeho funkcí. Získané (byť nevelké) místo můžete využít např. pro rozšíření oddílu s uživatelkami daty. Jak je uvedeno výše, ve Správě disků s tímto zvláštním typem oddílu manipulovat nelze.

Opět proto budeme potřebovat nástroj Disk Part. V dialogu Spustit (Win+R) napište diskpart a příkaz potvrďte.

Spusťte nástroj Disk part
Spusťte nástroj Disk part

1.

Příkazem list disk získáte seznam disků. Vyberte disk, na němž se nachází oddíl, který chcete odstranit. Máte-li v počítači jediný disk, půjde o Disk 0. Buď jak buď, sledujte číslo disku v prvním sloupci. Hned ho využijeme.

Disk je totiž před manipulací s oddíly potřeba vybrat, což učiníte příkazem select disk X. Za písmeno „X“ dosaďte číslo správného disku. V našem případě příkaz vypadal takto: select disk 0.

2.

Teď je potřeba zjistit, jaké oddíly jsou na disku přítomny. Příkazem list partition nástroj vybídnete k vypsání oddílů. V prvním sloupci uvidíte čísla oddílů. Identifikujte správný oddíl a následně ho vyberte příkazem select partition X. Za písmeno „X“ dosaďte číslo oddílu k odstranění. V našem případě šlo o oddíl pět, takže jsme zadali příkaz: select partition 5.

3.

Nástroj potvrdí, že byl oddíl vybrán. Teď ho můžete odstranit příkazem delete partition override.

Oddíl můžete zcela odstranit, což ale běžným uživatelům a uživatelkám nedoporučujeme
Oddíl můžete zcela odstranit, což ale běžným uživatelům a uživatelkám nedoporučujeme

Tip: Rozšiřte jiný oddíl do prázdného prostoru

Na disku odstraněním oddílu vzniklo prázdné místo. To může využít např. k rozšíření jiného oddílu, který používáte pro ukládání svých dat. Pomocí nabídky Start vyhledejte Vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku. Položku spusťte. Otevře se Správa disků. (Když budete hledat přímo Správu disků, tak ji ve Startu kupodivu nenajdete.) Případně v dialogu Spustit (Win+R) napište diskmgmt.msc a příkaz potvrďte.

Spusťte Správu disků
Spusťte Správu disků

V aplikaci v grafické reprezentaci uvidíte prázdné místo, které nebylo přiřazeno žádnému oddílu – je označeno černým proužkem. Před ním by se typicky měl nacházet oddíl se systémem, případně zvláštní oddíl vytvořený jen pro ukládání dat. Vyvolejte kontextovou nabídku oddílu, kde vyberte Rozšířit svazek.

V průvodci hned klepněte na Další. Ze sloupce K dispozici přesuňte volné nepřiřazené místo do sloupce Vybrané. Respektive se níže přesvědčte, že je zvoleno maximum volného místa – plýtvat zřejmě nechcete. Klepněte na Další a pak na Dokončit. Změna v diskových oddílech by se měla ihned projevit mj. na grafické reprezentaci rozložení diskového prostoru.

KVM: Zvětšení diskového oddílu pro virtualizované Windows 10