Log squidu a formátování času

Někdy se stane, že administrátor musí dohledat v logu podrobnosti o připojení uživatele.
Pokud pro připojení stanic vnitřní sítě k internetu používá proxy server squid je to poměrně snadné.
Podrobný výpis lze nalézt v souboru /var/log/squid/access.log.
Pokud do něj však nahlédneme, může nás nadšení brzy opusit.
V souboru je velké množství záznamů a čas je uveden v pro nás ne příliš srozumitelném formátu.
Zde je rychlé howto ve kterém je popsáno jak se z této „zapeklité“ situace elegantně a rychle dostat:

Nejprve vytvoříme jednoduchý skriptík:

vi squidtime

s následujícím obsahem:

#!/usr/bin/perl -p s/^\d+\.\d+/localtime $&/e;

a změníme jeho práva

chmod +x squidtime

———————-

Chceme – li nyní zjistit aktuální časy přístupů k internetu ve výpisu, můžeme zadat:
cat access.log | ./squidtime

Protože se nám tento výpis určitě nevejde na obrazovku, můžeme si pomoci mírně sofistikovanějším příkazem:
cat access.log | ./squidtime | more

Ani tak to ale není příliš přehledné. Pomůžeme si tím, že je přesměrujeme do souboru.
Například do souboru squidlog.txt

cat access.log | ./squidtime > squidlog.txt

Nyní lze s daty obsaženými v tomto souboru již rozumně pracovat. Například můžeme snadno vyfiltrovat
informace o jednotlivých stanicích. Potřebujeme například zjistit informace o stanici s IP adresou 192.168.1.9.
Necháme sije vypsat buď na obrazovku:

cat squidlog.txt | grep 192.168.1.9

nebo přímo do dalšího nového souboru:

cat squidlog.txt | grep 192.168.1.9 > kopecky2.txt

Celý tento proces lze samozřejmě různě automatizovat :-).

Log squidu a formátování času