Midnight Commander

Užitečné parametry při spouštění:

– černobílé spuštění mc -b

– bez popory myši   mc -d

– po ukončení vypíše obsah posledního adresáře se kterým jsme pracovali mc -P

– nastavení lynx-like ovládání – se nastavuje v menu Nastavení -> Konfigurace

Nepříjemnému hlášení „Shell alredy running!“ lze předejít spuštěním MC s volbou -u.
To nám zajistí spuštění mc jako „Linux console“ a dokonce můžeme pouštět z mc SVGA
programy, které jinak hlásí nekompatibilitu a nejdou spustit.

Další klávesové zkratky:

  • Alt-h – historie zadaných příkazů do promptu
  • Alt-H – historie adresářů
  • Ctrl-\ – záložky
  • Ctrl-x d t – porovnání adresářů v levém a pravém panelu
  • Alt-Enter – jméno souboru/adresáře, na kterém je kurzor, se doplní do příkazové řádky
  • Ctrl-s+text – posune kurzor na soubor/adresář který začíná na text

 

Midnight Commander