NIS – základní popis

 1. Popis

  NIS (Network Informatioon Service) je síťová služba, která umožňuje sdílení důležitých souborů v síti LAN.Lze sdílet jakékoliv tabulkové soubory, ve kterých je alespoň jeden sloupec zachován.

  Příklad: /etc/passwd, /etc/hosts,

  Centrální kopie a její aktualizace je tak automaticky aktualizována u všech uživatelů sítě.
  Dále uživatelé mohou najít všechna svá data z jakéhokoliv počítače.

 2. Jak to funguje
  NIS je vlastně jednoduchá databáze, kterou mohou uživatelé prohledávat. Obsahuje sérii na sobě nezávislých tabulek. Každá tabulka má podobu textového souboru kde jeden sloupec má stále setejnou hodnotu pro každý řádek. Pak je možné dotazem získat:
  • výpis celé tabulky
  • Výpis určitého záznamu na základě klíčových slov zadaných při vyhledávání.

  Přitom tabulka NIS se prohledává pokud zadaný záznam není v lokální databázi klienta.

  Hostitelský počítač může mít samostatný jednoduchý soubor obsahující pouze záznamy paotřebné pro činnost systému v jednouživatelském režimu (např. /etc/passwd). Když se uživatel chce přihlásit, nejprve je prohledán místní soubor /etc/passwd a když není uživatel nalezen, klient zašle žádost serveru NIS, který poté vyhledá záznam v tabulce passwd. Pokud tento záznam nenajde ani služba NIS, vrátí požadavek klientovi a potom programu, který informaci požadoval. Program přitom nevím, že byla služba NIS využita.

  To platí pro soubory, které nakonfigurujeme pro sdílení ve službě NIS.

 3. Primární server a sekundární servery NIS
  NIS má pouze jeden autoritativní server, na kterém jsouo uložena původní data (je to podobné s DNS).
  Tento autoritativní server se nazývá primární (hlavní server NIS).
  Zátěž však lze rozložit na více počítačů tak, že vytvoříme jeden nebo více sekundárních (vedlejších) serverů NIS. To pomáhá i lépe zvládnout případné poruchy, protože sekundární server může i přes poruchu primárního dále odpovídat na dotazy. Přičemž server může být současně jak serverem tak klientem.

  Příklad:
  mailserver -> datový server -> klientské stanice

 4. Synchronizace mezi hlavním a sekundárními servery NIS
  Sekundární servery se aktualizují vždy, když se aktualizuje primární server NIS. Tento proces se nazývá server push. Součástí aktualizačních skriptů primárního serveru NIS je i proces předání kopie souborů sekundárnímu serveru (synchronizace). Po obdržení těchto souborů  aktualizují své databáze i sekundární servery, přičemž primární server nepovažuje sám sebe za kompletně zakutualizovaný, dokud nejsou zaktulizované i všechny sekundární servery.
 5. Domény NIS
  Primární servery NIS zřizují domény (podobně je to i u PDC). Doména v NIS však nevyžaduje výslovný souhlas správce služby NIS s připojením klienta.

  (Model NIS předpokládá, že všichni klienti jsou členy stejné administrativní domény a protoje mají pod kontrolou stejní správci systému).

  Server NIS dále pouze odesílá data. Neprovádí autorizaci. Tu má na sstarosti každý jednotlivý hostitelský počítač.
  NIS pouze poskytuje centralizovaný seznam uživatelů.

Pozn: Je dobrým zvykem (ale ne povinností) používat pro pojmenování domén NIS jména odlišná od doménových jmen DNS.

NIS – základní popis