OpenLDAP

Instalace a konfigurace OpenLDAPu na CentOS 5.x

1) Instalace:  yum install openldap-servers openldap-clients.

2) Konfigurace:

a) Upravíme soubor /etc/openldap/slapd.conf.

suffix "dc=acme,dc=local"
rootdn "cn=manager,dc=acme,dc=local"
rootpw password

Pozn: Heslo lze uložit v prostém textu nebo ho je možné konvertovat pomocí příkazu slappasswd -s password a výsledek vložit do souboru.

b) Zkopírujeme soubor /etc/openldap/DB_CONFIG.example do /var/lib/ldap pod názvem  DB_CONFIG.
c) Spustíme službu ldap: service ldap start (případně zajistíme, aby se spouštěla při startu systému ve správném runlevelu.

d) Vytvoříme soubor s názvem base.ldif, který bude obsahovat následující řádky (viz níž) a uložíme ho do našeho domovského adresáře.

dn: dc=acme,dc=local
dc: acme
objectClass: domain

e) Iportujeme soubor base.ldif do našeho adresáře pomocí následujícího příkazu:
ldapadd -x -D "cn=manager,dc=acme,dc=local" -w password -f ~/base.ldif

Změníme password za heslo, které jsme specifikovali v našem souboru slapd.conf.

Nyní, abychom vložili nějaký obsahu do našeho adresáře, vtvoříme souboor podobný uvedenému níž a importujeme ho pomocí příkazu ldapadd nebo můžeme použít GUI nástroj JXplorer

dn: ou=People,dc=acme,dc=local
ou: People
objectClass: organizationalUnit

dn: uid=bugsbunny,ou=People,dc=acme,dc=local
uid: bugsbunny
cn: Bugs Bunny
displayName: Bugs Bunny
givenName: Bugs
sn: Bunny
objectClass: inetOrgPerson
userPassword: password
mail: bugsbunny@acme.local

Atribut displayName je vyžadován pro uživatele Outlooku.

Odkazy:

Podle dalších článků:  CentOS 5 , LDAP , Red Hat Enterprise Linux 5

OpenLDAP