Bezpečné X-Sessions z pc s MS Windows pomocí Xming a PuTTY

vistatux

Úvod

Na této stránce je vysvětleno jak získat bezpečný X přístup k UNIXovým strojům z pracovní stancie s MS Windows. Kvůli bezpečnosti relace všechen přenos mezi oběma stanicemi bude kryptován.

 

Software

Pro implementaci X relace a připojení jsou potřeba dvě aplikace:

Nejprve stáhněte program putty.
Dále stáhněte a nainstalujte X server Xming.

 1. Xming – může být stažen z http://www.straightrunning.com/XmingNotes/.
  Xming je svobodný softwarový port  X-Windows serveru pro MS Windows.
  Jsou dostupné následující balíčky:

  Další podrobnosti (je – li třeba) je možné nalézt na adrese:
  http://www.straightrunning.com/XmingNotes/
   

 2. PuTTY – lze získat buď z webové stránky PuTTY nebo přímo z tohoto místa.
  Ujistěte se, že jste stáhli verzi 0.52 nebo vyšší, protože starší verze nepodporují potřebné funkce.

Installace  / Nastavení

 1. Stáhněte požadované Xming balíčky a PuTTY.
 2. Nainstalujte požadované Xming balíčky.
 3. Zkopírujte spustitelný soubor PuTTY na místo kde jej chcete mít (např. na Plochu).
 4. Spusťte  PuTTY dvojklikem na ikonu.
 5. Vyberte Connection –> SSH kategorii ve stromu na levé straně dialogového boxu.
  Nastavte preferovaný SSH protokol verzi 2.
 6. Vyberte Connection –> SSH –> Tunnels kategorii a zapněte X11 forwarding zaškrtnutím políčka dialogového boxu.
 7. Jděte zpět do kategorie Session, vyberte Default Settings v seznamu Sessions a klikněte na tlačítko Save po pravé straně.
  Tím nastavení uložíte.

  Celý postup je vysvětlen níž i s příslušnými obrázky (mohou se mírně lišit podle verze PuTTY.

Start X relace

Start Xming serveru

 1. Spusťe Xming (Start –> Všechny programy –> Xming –> Xming).
  To spustí Xming server. Žádné zvlášní okno se neotevře.
 2. Nic dalšího není třeba 🙂

Start PuTTY

 1. Spustíme PuTTY dvojklikem na ikonu.
 2. V prvním dialogovém okně, které se objeví vyplníme název hosta ke kterému se cheme připojit.
 3. Klikneme na tlačítko Open na spodu dialogového okna.
 4. Po výzvě vložíme naše uživatelské jméno a heslo kterým se přihlašujeme k unixovému stroji.
 5. Ověřte si, že vaše X relace je přenášena zabezpečeným tunelem. Zadejte v PuTTY terminálové příkazové řádce:
  echo $DISPLAY

  zobrazí se vám něco jako hostname:n.0 kde hostname je jméno systému k kterému jste připojeni
  a n je číslo větší nebo rovnající se 10.

  Pokud se tak nestalo, můžete problém opravit podle instrukcí v nastavení přoměnné DISPLAY (viz níž).

 6. Nyní jste připraveni spouštět unixové  X applikace.

Správné nastavení proměnné DISPLAY

 1. Při porblémech s nastavením proměnné DISPLAY postupujte následovně.
  Napište do příkazové řádky:
  setenv DISPLAY hostname:n.0
  kde hostname je jméno (nebo IP adresa) serveru ke kterému jste připojeni a n = 10 a inicijujte stiskem Enter.
 2. Zkuste spustit  x-terminal napsáním příkazu xterm do příkazové řádky.
 3. Pokus se x-terminal objeví na Vaší obrazovce, máte správně nastavenou proměnou display.
  V opačném případě opakujte poslední kroky, ale použijte n = n + 1 (tedy: 11, 12, 13, …).

POZNÁMKA: Pokud jste dokončili nastavení proměnné DISPLAY ručně uvědomte si, prosím, že
ve vašich souborech .cshrc nebo .login může být zaznamenáno něco, co způsobilo potíže
Můžete si tyto prohlédnout a upravit co je potřeba.


Tato stránka byla přeložena podle originálu od Erika Laxdala a Watheq El-Kharashi.

Správné nastavení putty
 

Spustíme PuTTy. Zobrazí se konfigurační okno.
 

 • Zadáme hostname, vybereme SSH a vložíme jméno spojení a uložíme.
 • V Terminal -> Keyboard změníme Backspace klávesu na Control-H.
 • V SSH, „Preferred SSH protocol version“, zvolíme 2.
 • V SSH -> Auth, vybereme  Authentizační parametr „Allow agent forwarding“.
 • V SSH -> Tunnels zvolíme u  X11 forwarding „Enable X11 forwarding“
 • U Session klikneme na tlačítko „Save“ a zobrazí se jméno uloženého spojení.

Když bude vyžadován „PuTTY Security Alert“ odpovězte „Yes“ pro pokračování.
Toto bude požadováno pouze jednou při nové konfiguraci.

Bezpečné X-Sessions z pc s MS Windows pomocí Xming a PuTTY