Pro přihlášené

Na této stránce je možné najít různé rady a návody. Je rozdělena na dvě části pro návětěvníky a pro přihlášené.

Pro návštěvníky

jsou připravné různé informace z oblasti open source.

Pro přihlášené

Pro přihlášené uživatele je připraven podrobnější obsah.

Registrovaní uživatelé mohou po schválení publikovat vlastní obsah
a využít tak tento portál k uložení a sdílení vlastních manuálů a zkušeností
s operačním systémem Linux a dalšími open source programy.

Případní zájemci o registraci mohou poslat žádost pomocí forumuláře v v menu kontakt.
Registrací tak zároveň souhlasí s podmínkami použití na tomto portálu.

Podmínky použití

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k textům, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem,

které jsou umístěny na internetové adrese www.lunux.net, náleží provozovateli příslušných stránek.

Autorská práva k textům přísluší jejich autorům. Mezi texty se řadí komentáře, zprávičky, hardwarové a softwarové záznamy, pojmy ve slovníku, ovladače a další služby portálu. Publikováním dává autor provozovateli portálu časově a geograficky neomezenou neexkluzivní licenci k šíření libovolnými kanály (například www, email, wap, PDF, tisk a další). K tomuto šíření smí provozovatel použít i externí firmy.

Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese www.lunux.net jsou pravdivé, správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky odkazují.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.

Pravidla chování

1) Registrací souhlasíte s pravidly a tím, že je budete dodržovat.

2) Vyvarujte se spamu (OffTopic – věci, které se netýkají tématu, SPAM- postování více příspěvků od stejného uživatele za sebou, zbytečně dlouhé citace, citace posledního příspěvku, příspěvek plný smajlíků,…). Takovéto příspěvky jsou zbytečné, neřeší daný problém a zbytečně znepřehledňují téma. Budou administrátorem vymazány.

3) Jsou zakázány jakékoli rasistické narážky, projevy nacismu, odkazy na pornografii, používání nadávek a vulgárních slov, stejně jako zveřejňování obsahu, který nesouvisí se zaměřením portálu (open source řešení), zveřejňování reklam a vůbec vše, co se neshoduje s „dobrým chováním“.
Příspěvky podobného typu budou okamžitě smazány. V případě nutnosti (opakujícího se problému) bude uživatel (případně jeho IP adresa) blokován.

4) Svou registrací jste souhlasili s možností zaslání e-mailové zprávy na Vaši e-mailovou adresu.

Děkuji, za dodržování a respektování těchto pravidel a jejich dodatků.

Pro přihlášené