PROXY SERVER SQUID

SQUID proxy server – ukázky konfiguračních souborů

 • Povoleno vše:
  http_port 3128 #icp_port 3130
  icp_port 0
  htcp_port 4827: 0

  dns_nameservers ipadresa.vaseho.dns.serveru
  visible_hostname jmennypreklad.vaseho.pocitace
  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  http_access allow all

 • Ukázka sofiistikovanějšího nastavení – inspirace:
  http_port 3128
  # icp_port 1080

  #######################################################
  # OPTIONS WHICH AFFECT THE NEIGHBOR SELECTION ALGORITHM
  hierarchy_stoplist cgi-bin ?
  acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
  no_cache deny QUERY
  #####################################

  # OPTIONS WHICH AFFECT THE CACHE SIZE
  cache_mem 8 MB
  cache_swap_low 90
  cache_swap_high 95
  maximum_object_size 8192 KB
  ipcache_size 1024
  ipcache_low 90
  ipcache_high 95
  fqdncache_size 1024
  minimum_object_size 0 KB
  maximum_object_size_in_memory 8 KB
  cache_replacement_policy lru
  memory_replacement_policy lru

  #########################################
  # LOGFILE PATHNAMES AND CACHE DIRECTORIES
  cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
  cache_access_log /var/log/squid/access.log
  cache_log /var/log/squid/cache.log
  cache_store_log none
  emulate_httpd_log off
  debug_options ALL,1
  client_netmask 255.255.255.0

  #######################################
  # OPTIONS FOR EXTERNAL SUPPORT PROGRAMS
  ftp_user Squid@
  # ftp_list_width 50 – pokud je toto nastaveni male – zvetsit
  ftp_list_width 50
  # unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd – není nutné
  unlinkd_program /usr/lib/squid/unlinkd

  ###############################
  # OPTIONS FOR TUNING THE CACHE
  quick_abort_pct 75
  negative_ttl 5 minutes
  positive_dns_ttl 6 hours
  negative_dns_ttl 5 minutes
  request_body_max_size 1 MB

  #############
  # TIMEOUTS
  connect_timeout 120 seconds
  request_timeout 30 seconds
  client_lifetime 1 day
  half_closed_clients on
  pconn_timeout 120 seconds
  ident_timeout 10 seconds
  shutdown_lifetime 30 seconds

  ######## ACCESS CONTROLS#########
  # howto: nejprve se vytvoří a pojmenuje pravidlo a definuje se čeho se pravidlo týká.
  # potom se na konci této sekce (v oddilu # INSERT YOUR OWN RULE(S)… pravidlo povolí / zakáže.. ###############################

  acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
  acl manager proto cache_object

  ######################################################
  #zde jsou ip adresy pc (nebo rozsah), teré BUDOU mít přístup k internetu
  acl localnet src 192.168.1.10 192.168.1.11-192.168.1.20 192.168.1.30-192.168.1.255 #acl localnet src 192.168.1.2-192.168.1.255 ########################################## #zde se povolují bezpečné porty a pc atd.. acl localhost src 127.0.0.1 acl https_port port 443 acl SSL_ports port 443 563 acl icq_gaim_port port 5190 src 192.168.1.1-192.168.1.255 acl Safe_ports port 80 21 563 70 210 1025-5189 5191-65535 acl purge method PURGE acl CONNECT method CONNECT ############################################################### ####################################### # DENY destinations – zakazané stránky: acl CHATS dstdomain www.seznam.cz www.pokec.sk pokec.azet.sk www.onlinehry.sk www.doodie.com www.pokemon.sk www.atlantis.sk www.oddych.sk acl CHATS_REGEXP url_regex -i chat\. acl MILIONAR dst 212.71.156.26/255.255.255.255 #################################################### # DENY work days = zakázané pracovní dny (a hodiny):
  acl day1 time M 5:00-22:00
  acl day2 time T 5:00-22:00
  acl day3 time W 5:00-22:00
  acl day4 time H 5:00-22:00
  acl day5 time F 5:00-22:00

  #############################################################
  # DENY workstations – pc stanice (rozsah ip adres), kterých se výše uvedená omezení týkají:
  # acl labs src 192.168.1.1-192.168.1.9
  acl labs src 192.168.1.2-192.168.1.9 192.168.1.21-192.168.1.23 192.168.1.25-192.168.1.29
  # identifikace administrátora – e mail, na který mu je možné psát

  ##############################################################
  # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR ACL DEFINITIONS http_access allow manager localhost
  http_access deny manager

  http_access allow purge localhost
  http_access deny purge

  http_access allow https_port
  #http_access deny !Safe_ports
  http_access allow !Safe_ports
  http_access allow icq_gaim_port
  http_access deny CONNECT !SSL_ports

  # XXX: doesn’t work with 1 day rule!!! Pro každé pravidlo zvlášt…
  http_access deny CHATS labs day1
  http_access deny CHATS labs day2
  http_access deny CHATS labs day3
  http_access deny CHATS labs day4
  http_access deny CHATS labs day5

  # XXX: doesn’t work with 1 day rule!!!
  http_access deny CHATS_REGEXP labs day1
  http_access deny CHATS_REGEXP labs day2
  http_access deny CHATS_REGEXP labs day3
  http_access deny CHATS_REGEXP labs day4
  http_access deny CHATS_REGEXP labs day5

  # XXX: doesn’t work with 1 day rule!!!
  http_access deny MILIONAR labs day1
  http_access deny MILIONAR labs day2
  http_access deny MILIONAR labs day3
  http_access deny MILIONAR labs day4
  http_access deny MILIONAR labs day5

  # XXX: doesn’t work with 1 day rule!!!
  http_access deny labs day1
  http_access deny labs day2
  http_access deny labs day3
  http_access deny labs day4
  http_access deny labs day5

  #####################################################
  # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
  #http_access allow localnet
  http_access allow labs
  http_access deny all

  # pokud se používá icp port:
  # icp_access allow all
  # miss_access allow all3128

  ############################
  # ADMINISTRATIVE PARAMETERS
  cache_mgr admin

  ################
  # MISCELLANEOUS
  # dns_testnames www.infovek.sk www.sanet.sk www.debian.org
  logfile_rotate 10

  # HowTo zákaz: Nejprve definujeme pravidla pro různé druhy zákazů (různé zákazy).
  # Pak dny,
  # kterých se to týká, # pak PC, kterých se to týká. Potom zakážeme / povolíme 3x
  # pro každé pravidlo …

PROXY SERVER SQUID