WebDAW sdílení v Thunderbirdu

Vytvoření, publikování a sdílení kalendáře

Pokud již máme funkční WebDAV, můžeme přistoupit k vytvoření,
publikování a sdílení kalendáře.
Stáhneme si kalendář jako rozšíření pro pro Mozillu Thunderbird
(nebo pro Firefox, Mozillu…) a nainstalujeme ho do Mozilly Thunderbird volbou v menu

Nástroje -> Správce rozšíření ->

Stiskneme Instalovat a vybereme místo, kam jsme předtím uložili stažený soubor.
Po restartu najdeme kalendář v menu Nástroje -> Kalendář

Protože chceme mít možnost kalendář spouštět samostatně, vytvoříme si na ploše spouštěč
Thunderbirdu, kde v řádce příkaz ve Vlastnostech spouštěče přidáme parametr pro spuštění kalendáře:

thunderbird –calendar u verze pro linux

„disk:\\cesta\thunderbird.exe“ -calendar u jiného nejmenovaného os ;-).

U pouštěče (zástupce) můžeme pro odlišení změnit ikonu – já např. používám ikonu z Mozilly Sunbird.

a) Založení kalendáře

Kliknutím na nově vytvořený spouštěč otevřeme aplikaci kalendáře.
Zvolíme záložku Kalendáře. Pod ní najdeme první místní Kalendar.
Vybereme jej a dvojím kliknutím (nebo pravým tlačítkem myši)
na pole nejlépe někde v minulosti vložíme první záznam.

Tento krok je důležitý pro úspěšné publikování kalendáře.

Soubor, který chceme umístit na WebDAV server musí obsahovat aspoň jeden záznam.
To platí i v případě, kdy již pracujeme se vzdálenými kalendáři.
Pokud bychom ze vzdáleného kalendáře vymazali všechny záznamy, *.ics soubor
by měl nulovou velikost a při pokusu o jeho načtení bychom obdrželi chybové hlášení
o tom, že „tento soubor se jeví jako neplatný“.

b) Publikování kalendáře

Klikneme pravým tlačítkem na (místní) kalendář a zvolíme „Publikovat celý kalendář“.
Do políčka Adresa URL zadáme adresu podle záznamu, který jsme již dříve zadali do souboru
/etc/httpd/conf.d/ssl.conf na našem WebDAV serveru.
V našem případě to tedy bude: https://www.myhost.org/webdav/franta/franta.ics
pro založení vzdáleného souboru franta.ics.
Protože kalendář nás o chybě nemusí informovat, můžeme se podívat na server,
zda je v příslušném adresáři /var/www/webdav/franta skutečně vytvořen soubor franta.ics.

c) Přijetí vzdáleného kalendáře

V menu Thunderbirdu nyní vybereme v menu volbu
Soubor -> Přijmout vzdálený kalendář a zadáme název nového kalendáře
(který se nemusí shodovat s názvem vytvořeného souboru)
např. „Franta – osobní kalendář na serveru“.

Zadáme barvu, kterou chceme pro kalendář používat (lze ji kdykoliv změnit)
a do políčka umístění vložíme tutéž cestu jako před chvílí. Zaškrtneme volbu
Publikovat změny automaticky a stiskneme OK. Poprvé se nám zobrazí upozornění o certifikátu,
který přijmeme a pak výzva k vložení jména a hesla. Po správném přihlášení se nám objeví
vzdálený kalendář. Jeho načtení signalizují točící se šipky umístěné po pravé straně jeho názvu.
Poté, co jsme úspěšně absolvovali publikování svého osobního kalendáře na WebDAV server,
můžeme přikročit k sdílení jednoho kalendáře více uživateli.

d) Sdílení jednoho kalendáře více uživateli

Nejprve vytvoříme na serveru příslušný adresář se správnými právy – např. /var/www/webdav/doprava
a v souboru /etc/httpd/conf.d/ssl.conf zadáme jména uživatelů, kteří budou tento kalendář sdílet:

[Directory /var/www/webdav/doprava/] 
require user franta karel jirka
[/Directory]

Pozn. Místo hranatých závorek uvedených zde používáme v konfiguračním souboru „špičaté“ závorky.
Důvod byl uveden minule.

Dále vytvoříme těmto uživatelům na serveru přístupová hesla příkazem

htpasswd /etc/httpd/passwd/passwd.dav jmenouzivatele

bez parametru -c (jinak bychom si vymazali předchozí hesla). Toto vše bylo uvedeno již dříve.

Tím jsme zajistili to, že uživatelé franta karel jirka budou společně sdílet vzdálený klendář doprava.

Způsobem popsaným v bodech a) a b) vytvoříme z klientského počítače
na serveru soubor vzdáleného kalendáře doprava.ics
a volbou „Přijmout vzdálený kalendář popsanou v bodě c) ho nasdílíme
na ostatních počítačích u všech zvolených uživatelů.

Od tohoto okamžiku vzdálený kalendář doprava úspěšně sdílí uživatelé franta karel jirka.
Jejich přístup ke kalendáři je uskutečněn přes WebDAV za použití https a Open SSL.
Pro přístup ke sdílenému kalendáři používají společné heslo.

Poznámka:

U sdílených vzdálených kalendářů nesmíme zapomenout zaškrtnout volbu Publikovat změny automaticky.
Další užitečná zkratka při práci s kalendářem je Ctrl+R pro znovunačtení obsahu vzdálených kalendářů.

U sdílených vzdálených kalendářů nesmíme zapomenout zaškrtnout volbu Publikovat změny automaticky.
Další užitečná zkratka při práci s kalendářem je Ctrl+R pro znovunačtení obsahu vzdálených kalendářů.

WebDAW sdílení v Thunderbirdu