SSLexplorer

SSL Explorer již není více opensource projekt. Je tedy možné nainstalovat buď jeho starou verzi nebo použít projekt adito.

Centos stačí nainstalovat v minimální verzi, bez Apache a bez X.
Pokud je Apache nainstalován musíte buď pro něj změnit porty nebozměnit porty pro SSL-Explorer. Jinak budou v konfliktu.

Dále je třeba orevřít na firewallu port 443. Dále postupujeme takto:

# service ipchains stop
# cd /root
# wget http://ftp.metu.edu.tr/popular/ssh-tools/sslexplorer_linux.rpm
# chmod 755 sslexplorer_linux.rpm

Stáhneme JRE:

# wget -c http://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CDS-CDS_Developer-Site/en_US/-/USD/VerifyItem-Start/jre-6u12-linux-i586-rpm.bin?BundledLineItemUUID=HT9IBe.pPuEAAAEgjmNyrABB&OrderID=e7FIBe.pSLAAAAEgcmNyrABB&ProductID=9jtIBe.oUlQAAAEey8A9V_X1&FileName=/jre-6u12-linux-i586-rpm.bin 

# chmod 755 jre-6u12-linux-i586-rpm.bin
# ./jre-6u12-linux-i586-rpm.bin
# /usr/local/bin/install-sslexplorer

Konfigurace pomocí webového rozhraní:

# export JAVA_HOME=/usr/java/jre1.6.0_12
# /opt/sslexplorer/install/platforms/linux/install-service
# service sslexplorer start

A je to 🙂

PS: Potřebný sw lze stáhnout také z těchto stránek.

SSLexplorer