Tunelování VNC pomocí SSH

Zdrojové stránky:

http://www.linuxexpres.cz/praxe/ssh-receptem-na-bezpecnost-2
http://sshwindows.sourceforge.net/
http://tuxtraining.com/2008/10/26/howto-use-ssh-local-and-remote-port-forwarding

Tunelování VNC pomocí SSH