Ubuntu – stejná instalace na další počítače

tuxbush

Někdy nastane situace, kdy potřebujeme nainstalovat na více počítačů identický systém.
V době, kdy se stále čeká na tuto funkci v Centru softwaru pro Ubuntu, je několik dalších možností jak toto udělat:
Pokud se nám z nějakého důvodu nehodí klonování disku nebo přenos celého systému tak jak je,
můžeme nový systém znovu nainstalovat a přitom zachovat stejný seznam balíčků:

Jednodušší postup

Pro náš účel použijeme aptitude. Pro přehlednost rozdělíme postup do několika bodů:

1) ze zdrojového počítače zkopírujeme adresář /etc/apt abychom získali stejné repozitáře

2) Nainstalujeme (pokud je to potřeba) balíčky aptitude a oneconf

sudo apt-get install aptitude oneconf

3) Pomocí utility oneconf vytvoříme soubor se seznamem instalovaných balíčků:

cd touch seznam.txt oneconf-query -l > seznam.txt  4) Zkopírujeme soubor seznam.txt spolu s adresářem apt na cílový počítač, kde spustíme:  apt-get update aptitude install $(cat seznam.txt)  A doinstalujeme potřebný software.

—-

Složitější postup
1) Zkopírujeme účty, které chceme zachovat z domovské složky

3) Zkopírujeme adresář /etc/apt/ z původního systému.
Tím zajistíme, že nebudeme muset znovu nastavovat repozitáře a klíče.

4) Zjistíme, jaké balíčky máme nainstalované a vytvoříme si jejich seznam:

sudo apt-get install debconf-utils;
sudo dpkg –get-selections ‚*‘ > selection.dpkg;
sudo debconf-get-selections > selection.debconf;

5) Přeneseme na nový počítač a spustíme instalaci:

sudo debconf-set-selections < selection.debconf;
sudo dpkg –set-selections < selection.dpkg;
sudo apt-get -u dselect-upgrade;

 

oneconf-query -l

Ubuntu – stejná instalace na další počítače