Vložení olbrázků do dokumentu Open Office – Libre Office

Úpravy – Odkazy – Rozpojit, obrázky se vloží natvrdo lokálně.
Ale OpenOffice „zmrzne“ dokud se obrázky nenačtou

Vložení olbrázků do dokumentu Open Office – Libre Office