Zimbra – instalace

zimbratux_smInstalace Zimbry na CentOS 5.X
Zde jsou posané nezbytné kroky pro úspěšnou instalaci Zimbry na CentOS 5.1.
Před vlastní instalací je dobré mít  A záznam a MX záznam.

1. Nainstalujeme CentOS
2. Nastavíme „Fully Qualified Hostname“, IP addresu, bránu a DNS
3. Nastavíme heslo roota
4. Výběr softwaru pro instalaci:
Vybereme Server only a upravíme jeho položky
Vybereme pouze následující komponenty:
Editory
Textový internet
Knihovny pro vývoj

Vývojové nástroje
Nástroje pro administraci
Základ
Systémové nástroje

5. Systém se nainstaluje.
6. Po rebootu vypneme firewall a SElinux.
7. Zkontrolujeme soubor /etc/hosts. Musí obsahovat řádek:
IP addresu     FQDN hostname

(např. 192.1.1.1 mail.domain.com mail).

8. Restartujeme systém aby se uplatnily změny.
9. Spustíme  yum update, abychom si byli jistí, že máme náš systém plně aktualizovaný.
10. Restartujeme.
11. Příkazem yum remove sendmail odinstalujeme sendmail.

12. Instalace Zimbry vyžaduje některé balíčky:
yum install openssl097a compat-libstdc++-296 compat-libstdc++-33.
yum install compat-db (to Get Spell Server to Start)

13. Upravíme soubor /etc/sudoers a zakomentujeme „defaults requiretty” (= přidáme před řádek # ).
14. Upravíme /etc/sysconfig/i18n a smažeme řádek LANG=”en_US.UTF-8”.
15. Restartujeme systém.
16. Nyní nainstalujeme fetchmail příkazem yum install fetchmail.
17.Spustíme příkaz setup a vypneme následující služby:
Bluetooth
Cups
Exim
(pokud běží blokuje port 25)

18. Restartujeme systém
19. Přihlásíme se a přejdeme do adresáře /var/tmp.
20. Stáhneme Zimbru, rozbalíme archivní soubor a přejdeme do něj.
21. Spustíme instalaci skriptem  ./install.sh a pozorně postupujeme podle instrukcí na obrazovce.

Doplnění

yum install compat-db (pro správný start spell serveru)
musel jsem doinstalovat některé balíčky kvůli závislostem

Vlastní nastavení Zimbry
U vlastní konfigurace je třeba dát pozor při nastavení parametrů v konfiguračním menu.
– zadání domény se dělá bez jména hosta. Tedy jen domena.cz, nikoliv nazevhosta.domena.cz
– je třeba zkontrolovat zda jsou správně názvy, zvláště u openldapu
– u http serveru je možné zvolit mixed přítup, to znamená, že uživatelé, kteří se chtějí hlásit
přes http budou přesměrováná na https.
– u https je třeba zvolit port 443 nikoliv 43 – ten by ve FF nefungoval.
– je možné  zadat jiné jméno smtp serveru

Nastavení smtp serveru:

Normálně je možné odesílat maily jen z webového rozhraní a z „trusted network“.
Ostatní je zablokováno, protože Zimbra není open relay server (což je dobře).
Pro odesílání mailů je možné buď:
– přidat síť do trusted network
– zapnout smtp autentifikaci – pak je možné po zadání jména a hesla odesílat maily
přes Zimbru odkukoliv.

Lokalizace

Lokalizované soubory je možné stáhnout pomocí svn. Podrobnosti zde:
http://sourceforge.net/svn/?group_id=182103

Příklad slovenské lokalizace:
http://zimbra-xtras.svn.sourceforge.net/viewvc/zimbra-xtras/trunk/ZimbraTranslations/data/Slovak_sk/
http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Translations

svn co http://zimbra-xtras.svn.sourceforge.net/viewvc/zimbra-xtras/trunk/ZimbraTranslations/data/Slovak_sk/ Slovak_sk

Zimbra – instalace