Zimbra – změna portu pro zmbackup

http://www.zimbra.com/forums/administrators/46180-solved-zmbackup-failure.html
 

zmprov ms `zmhostname` zimbraRemoteManagementPort 2222

 

Zimbra – změna portu pro zmbackup