Změna hesla uživatele MySQL

mysqltux_smZměnu hesla lze provést jednoduchým vykonáním SQL příkazu
(např. v rozhraní phpMyAdmin.)

SQL příkaz:
SET PASSWORD=PASSWORD(‚tajneheslo‘);

České znaky v MySQL
Pokud se Vám některé české znaky při komunikaci mezi PHP a MySQL
zobrazují na stránkách špatně, pravděpodobně je dostáváte v jiném
kódováni než očekáváte. Zkuste si pro každé spojení nastavit toto:

({kodovani jake chcete} nahraďte např.: cp1250):

mysql_query(„SET character_set_results={kodovani jake chcete}“);
mysql_query(„SET character_set_connection={kodovani jake chcete}“);
mysql_query(„SET character_set_client={kodovani jake chcete}“);

Zdroj: http://www.ignum.cz/web/df/cz/?typ=hlp_mysql_pass

Změna hesla uživatele MySQL