Změna práv jen u adresářů

Je li potřeba změnit v adresářové struktuře pouze práva u adresářů, je možné to udělat následujícím příkazem:

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod mode

Přičemž mode nahradíme příslušným určením práv.

Změna práv jen u adresářů