Zprávy z Western Digitalu o obnově výroby po povodních

Společnost WD dosáhla výrazného pokroku v obnově výroby po říjnových záplavách, které zasáhly naše výrobní závody v Thajsku a zastavily tamní výrobu. Stále je však před ní dlouhá cesta, ale již nyní máme jasnější představu o časovém rámci návratu výroby do stavu před záplavami.

Společnost WD maximalizuje dostupnost disků díky efektivnímu využití jednotlivých komponentů a přiděluje produkty jednotlivým distribučním kanálům tak rovnoměrně, jak jen to lze. Bere na zřetel i skladové zásoby v jednotlivých zákaznických segmentech.

22. ledna byla obnovena výroba sliderů v závodě v Bang Pa-in a nyní jsou prováděny potřebné zkoušky. Očeká se významné množství sliderů interně vyrobených a osazených v discích ke konci tohoto čtvrtletí. Toto je významný úspěch, neboť dostupnost sliderů a dalších komponentů nadále omezuje produkci. Schopnost kompletovat a testovat disky ale není překážkou v dodávkách. Obnovení výroby u dodavatelů postupuje dobře a lze očekávat, že dodavatelé dosáhnou stavu před záplavami koncem červnového čtvrtletí. Cílem je dosáhnout 60 %, 80 % a 100 % kapacity výroby před záplavami v březnovém, červnovém respektive zářijovém čtvrtletí.

Tento výrazný pokrok, nad rámec očekávání, si vyžádal vysoké náklady. Důrazná reakce na povodně a obnovení výroby si vyžádala v prosincovém čtvrtletí 199 milionů USD. Celková částka, kterou společnost vydá během kalendářního roku 2012 na obnovu kapacity výroby do stavu před povodněmi a na zvýšení odolnosti dodavatelského řetězce, dosáhne přibližně 650 milionů USD.

Dále je posilován dodavatelský řetězec a jsou podporováni thajští dodavatelé, aby geograficky rozložili své výrobní lokality. Dále je posilována firemní infrastruktura zvyšováním výrobní kapacity sliderů v Malajsii a jsou tak snižována další případná rizika. Tyto změny výrobního modelu budou mít dlouhodobé dopady na výrobní náklady a v důsledku i na ceny produktů.

Bylo dosaženo pokroku i ve strategii zmírňování rizik. Společnost WD spolupracuje s thajskou vládou a managementem průmyslových areálů na protipovodňových plánech. Přijímá opatření typu protipovodňových bariér ve výrobních závodech a přemísťuje výrobní linky v závodech do vyšších pater.

Zaměstnancům v Thajsku je neustále vyplácena mzda. Tisíce z nich pracují na odstraňování následků povodní, dekontaminaci a zprovoznění či výměny vybavení zasaženého záplavami. Tento proces je velmi náročná a pečlivá práce, vyžadující extrémní pozornost a profesionalitu. Obnova našich závodů do stavu před povodněmi stále pokračuje.

Jak víte, pevné disky jsou vysoce sofistikovaná zařízení využívající výsledky nejnovějších vědeckých poznatků a pracují s téměř nulovou tolerancí, jen několik nanometrů. Výrobní závody proto musí být absolutně čisté. Ve výrobních prostorách je méně než 100 mikročástic na kubickou stopu (pozn.: 0,028315 m³). Pro srovnání, běžná kancelářská budova obsahuje jeden milion mikročástic na kubickou stopu.

Tato precizní podstata produktů a standardy vysoké kvality vyžadují po obchodních partnerech, jejichž prostory byly zasaženy povodní, překontrolovat mnoho zařízení. Tento proces zahrnuje audity a testování a trvá týdny až měsíce. Nebylo ošizeno ani podniknuto nic, co by zrychlilo obnovení výroby na úkor kvality.

“Pro úplnost dodejme, že během období obnovení výroby je zaměřeno úsilí a investice i do dalšího vývoje, pro udržení pozice, kdy jsou nabízeny nové produkty s pokročilou technologií.

Zpráva byla zkrácena.

Zdroj: Western Digital – Worldwide Channel

Zprávy z Western Digitalu o obnově výroby po povodních