Ailurus – alernativa k Ubuntu Tweak

http://wiki.ubuntu.cz/syst%C3%A9m/pracovn%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD/ailurus?redirect=1

Ailurus

Ailurus je nástroj určený pro zpřístupnění některých skrytých nastavení systému pro distribuce Ubuntu a Fedora. Umožňuje instalaci softwaru, vyhledání nejrychlejších zdrojů a jednoduché přidání zdrojů třetích stran. Dále umožňuje pročištění systému a poskytuje základní informace o hardwaru a softwaru (GNU/Linuxu). Také stojí za zmínku možnost vytvoření snímku systému a následné porovnání změn v instalovaném softwaru a sekci určenou k získání některých zajímavých informací a dovedností o GNU/Linuxu.

Instalace

Ubuntu zatím aplikaci Ailurus neobsahuje ve svých standardních zdrojích, proto je nutné si před instalací přidat jeden z následujících zdrojů.

Stabilní verze – doporučeno

sudo add-apt-repository ppa:ailurus/ppa

Experimentální verze

ppa:ailurus/ailurus-experiment

Instalovat Ailurus

Nyní nainstalujte balík ailurus

Spuštění

Nástroj můžete spustit z nabídky Aplikace → Systémové nástroje → Ailurus nebo Ailurus – Rychlé spuštění , případně příkazem ailurus.

Informace o hardwaru

Informace o GNU/Linuxu

Základní a skrytá nastavení

Instalace softwaru a přidávání zdrojů třetích stran

Informace o zdrojích a výběr nejrychlejšího zdroje

Snímky systému a porovnání nainstalovaného softwaru v čase

Vyčištění systému

Odstranění

Odeberte balík ailurus.

Překlad

V překládání této aplikace může pomoci prakticky kdokoliv. Průběžně překládat tuto aplikace můžete na stránkách Launchpadu.

Odkazy

Ailurus – alernativa k Ubuntu Tweak