cifs error

troubleshootingtux1
Při připojení síťových složek pomocí cifs záznam v /etc/fstab narazíme na nepříjemný problém při restartu nebo vypínání počítače.
Počítač se řádně nevypne (nerestartuje) a zobrazí chybové hlášení:
CIFS VFS no response for cmd 50

Pro odstranění tohoto problému je možné použít následující úpravu:

1) Pokud používáme network-manager upravíme soubor /etc/init/network-manager.conf tak, že
hned pod řádky s popisem (označené #) přidáme následující obsah a uložíme:
 

pre-stop script
trap „Caught TERM Signal“ TERM
/etc/init.d/umountnfs.sh
trap – TERM
end script

 

2) V případě, že nepoužíváme network-manager, upravíme soubor /etc/rc.local script tak, že
před jeho poslední řádek přidáme následující obsah:

# cifs client workaround
modprobe cifs
echo 0 > /proc/fs/cifs/OplockEnabled

 

cifs error