Fedora 8/64 na ThinkPadu Z61m – 1. díl

Protože upgrade z verze 7 na 8 se mi hrubě nepodařila, řekl jsem si,
že sepíšu záznam o instalaci a úpravách Fedory 8/64bit na můj notebook Lenovo Z61m.
Mohl by se mi v budoucnu hodit ;-). Proto také umisťuji tento můj osobní záznam na „externí místo“,
kde ho v případě nouze (=při případné další „přeinstalaci“ ) doufám najdu.
Možná také, že pro někoho může být tento můj záznam zajímavý.
Upozorňuji však předem, že jsem zaznamenal i svá „subjektivně oblíbená nastavení“ (jako např. výběř ikon a podobně),
která se někomu líbit nemusí. Ale je to záznam mojí instalace, takže to snad nevadí :-).
Ve srovnání s jinými „předpřipravenými“ distribucemi, např. OpenSuSE
dá ale poněkud více práce uvést Fedoru do stavu, který mi vyhovuje.

1) Instalace
Díky chybě lze nainstalovat Fedoru 8 na notebook Lenovo pouze v anglickém jazyce
a díky absenci driveru pro Ati nejlépe v textovém režimu. Instalaci jsem provedl tak,
že jsem ponechal vše na defaultním nastavení včetně jazyka a us klávesnice
(s výjímkou rozdělení disku a nastavení sítě).

2) Poinstalační úpravy
Abych se dobral systému na který jsem zvyklý, musím provést hned po instalaci několik drobných „nastavení“.

a) Po přihlášení spustím setup a nastavím vše co je potřeba.

b) Pokud jsem za proxy změním příslušná nastavení:
b1) V souboru /etc/yum.conf přidám na konec souboru řádek, který povoluje proxy:

sed -i '${G;s/$/proxy=http:\/\/192.168.1.1:8213/;}' /etc/yum.conf

b2) Do souboru /etc/wgerc přidám upravené řádky:

sed -i '/#http_proxy/{G;s/$/http_proxy = http:\/\/192.168.1.1:8213\//;}' /etc/wgetrc
sed -i '/#ftp_proxy/{G;s/$/ftp_proxy = http:\/\/192.168.1.1:8213\//;}' /etc/wgetrc

b3) Povolím použití proxy serveru:

sed -i 's/#use_proxy = off/use_proxy = on/g' /etc/wgetrc

c) Přidám se jako uživatel (třeba takto):

groupadd -g 1002 smolik; useradd -g 1002 -u 1002 smolik; passwd smolik

d) Nastavím si sudo:

chmod 640 /etc/sudoers;
sed -i '${G;s/$/smolik ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL/;}' /etc/sudoers;
chmod 0440 /etc/sudoers

e) Nainstaluji ATi driver
Protože poslední drivery obsahují chybu, která znemožňuje nastavit větší rozlišení než 1280×1050
na (nejen) externím LCD, použiju mně poslední známý funkční ovladač (8.42.3) ze stránek Ati:
wget -c http://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/64bit/ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run

Spustím a nainstaluji:

sh ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run

Smažu instalační soubor:

rm -f ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run

Pro jistotu zakážu aktualizaci driveru:

sed -i '${G;s/$/exclude=kmod-fglrx*/;}' /etc/yum.conf
sed -i '${G;s/$/exclude=fglrx/;}' /etc/yum.conf

nastavím jak potřebuji:

setup

a pokud je vše v pořádku zapnu start do grafického porstředí:

sed 's/id:3:initdefault/id:5:initdefault/g' /etc/inittab

.. a rebootuji:

reboot

Pokud vše proběhlo jak má, přihlásím se a mohu pokračovat v nastavování.

3) Základní úpravy prostředí
a) Na panel si přidám Terminál z menu
Aplications -> System Tools -> Terminál
a spustím ho

b) U okna terminálu vypnu všechny klávesové zktatky:
Edit -> Keyboard shortcuts -> Disable c) Dále si na panel přidám indikátor klávesnice a zvolím si českou klávesnici jako defaultní:
Menu System -> Preferences -> Hardware -> Keyboard Layount-> Czechia

d) Nastavím proxy pro Gnome:
Menu System -> Preferences -> Internet -> Proxy Settings

e) Doinstaluji češtinu:
System -> Administrations -> Langugage -> Czech

f) V mezičase Nastavím proxy i ve Firefoxu:

g) Odhlásím se a znovu přihlásím, aby naběhlo české prostředí.

3) Nastavení YUM a přidání repozitářů:
a) Nejprve pro urychlení práce s YUMem a omezení zbytečného stahování nainstaluji plugin presto:
yum -y install yum-presto;

b) Přidám repozitář Livna (pro multimediální rozšíření a pro některé ovladače):

wget -c  http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm
rpm -ihv livna-release-8.rpm
rm -f livna-release-8.rpm

c) Zapnu ochranu proti poškození závislostí základní instalace Fedory

yum install yum-protectbase
su -c 'perl -i -pe "s/(\[.*\])/\1\nprotect=yes/" /etc/yum.repos.d/{fedora*,livna*}'

d) přidám repozitář adobe (pro umožnění přehrávání flash animací v prohlížeči):

wget -c http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
rpm -ivh adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
rm -f  adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm

e) Ručně přidám do adresáře /etc/yum.repos.d repozitář atrpms.repo (pro lepší podporu hardware, zejména wifi), který vypadá takto:

[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/f$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1
enabled = 0

f) někdo z podobných důvodů používá freshrpms.repo:

wget -c http://ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/fedora/linux/7/freshrpms-release/freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm
rpm -ihv freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm;
rm -f freshrpms-release-1.1-1.fc.noarch.rpm;

g) Volitelně pro Javu repozitář jpackage.repo:

cd /etc/yum.repos.d/
wget http://www.jpackage.org/jpackage.repo

Poznámka: Je třeba zkontrolovat, zda je repozitář zapnutý pro správnou verzi:
jpackage-fc pro Fedoru
jpackage-rhel pro Red Hat Enterprise Linux a jeho klony (např. CentOS)

h) A doinstaluji si své oblíbené základní aplikace:
yum -y install mc
yum -y install gkrellm

wget -c ftp://chuck.ucs.indiana.edu/pub/array2/linux/freshrpms/ayo/redhat/7.0/i386/RPMS.freshrpms/gkrellm-themes-1.0-1.noarch.rpm;
rpm -ivh gkrellm-themes-1.0-1.noarch.rpm
rm -f gkrellm-themes-1.0-1.noarch.rpm

gkrellm-themes je obsažen v Dries RPM Repository. Nebo je možné je stáhnout např. odtud.
(Moje nejoblíbenější téma je invisible ;-)…

Poznámka na závěr:
Někdo používá další repozitáře. Já se snažím omezit se na tyto.
I tak je kombinace repozitářů silně nedporučována, takže je třeba v tomto bodě být velmi opatrný.
Dále se mi osvědčilo ignorovat hlášení o dostupných balíčcích pro upgrade a upgrade provádět až po doinstalování všech potřebných aplikací (viz další díly).

Revidováno 28. ledna 2008

Související témata:
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 1. díl – Poinstalační nastavení
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 2. díl – Multimédia
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 3. díl – Internet
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 4. díl – Hardware
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 5. díl – Kancelářské aplikace
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 6. díl – Wine a virtualizace
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – 7. díl – Úprava pracovního prostřední
Záznam instalace Fedory 8/64 na ThinkPad Z61m – doplnění: Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše

Fedora 8/64 na ThinkPadu Z61m – 1. díl