Upgrade z Fedory Core 4 na 5

1. Nejprve stáhneme balík s informacemi o novém systému

# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/5/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-5-5.noarch.rpm

2. Je – li třeba, pravíme údaj baseurl v souborech

3. Upgradujeme celý systém.

# yum -y update

4. Rebootujeme a v tomto okamžiku máme k dispozici Fedora Core 5.

# reboot

 

http://charon.hkfree.org/wiki/index.php/Upgrade_Fedory

Yum se da zrychlit použítím cache (pomoci parametru -C), To způsobí, že nemusí vždyj ověřovat na internetu,
zda se v hlavnim XML souboru repozitare neco nezmenilo . Hlavicky si vezme z cache.

Při problémech – upgrade pomocí yum:


1. Stáhneme a nainstalujeme balík fedora-release pro verzi 5 z Fedora Core mirrors.

Příklad:
# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/5/i386/os/Fedora/RPMS/fedora-release-5-5.noarch.rpm

2. Upgradujeme na Fedoru Core 5.
# yum -y upgrade

Pokud toto selže, doporučuji spustit následující příkaz pro zachycení celého výstupu do /tmp/yum_upgrade.

# yum upgrade 2>&1 | tee /tmp/yum_upgrade

Slehání obvykle inidikuje, že právě nainstalovaný RPM požaduje závislosti, které nemohou být uspokojeny
pomocí Fedora Core repozitáře. Neschválené balíčky a balíčky z third party repozitářů obvykle mohou způsobovat tento problém.

Následující příkaz vytvoří seznam balíčků, které mohou být vyjmuty aby mohlo dojít k úspěšnému upgrade.
$ perl -ne ‚print „$1\n“ if ((/Error: Missing Dependency:.*is needed by package (.*)$/) || (/Error: Package (.*?) needs.*, this is not available./))‘ /tmp/yum_upgrade | sort | uniq

Pokud je navrácen balíček initscripts, doporučuji nabootovat poslední Fedora Core 4 kernel
odstranit všechny předchozí jádra a spustit upgrade znovu.

3. Restartujeme systém do Fedora Core 5.
# reboot

##############

Možnost použití APT

Program apt-get lze stáhnout z adresy http://apt.freshrpms.net/ a nainstalujte pomocí příkazu rpm -Uhv apt-xxx.rpm. Po instalaci balíku navštivte stránku FedoraTracker, kde je udržována databáze zdrojů, které nabízejí aktualizační balíky. Vyberte v menu „Repositories“, pak svůj správce balíků (buď yum, nebo v našem případě apt), verzi systému (v našem případě Release 2) a vytvoření konfiguračního souboru (Apt/Yum config file). Po odeslání se objeví výpis všech repositories, které jsou pro váš systém. Zkopírujte si řádky od ## do spodní čáry a vložte do souboru /etc/apt/sources.list. Pokud jste za proxy, napište ji do souboru /etc/apt/apt.conf do oddílu Acquire – Http.

Aktualizace se pak provádí spuštěním (jako root) příkazů:

apt-get update
apt-get upgrade

První příkaz stáhne obsah jednotlivých repositories a druhý porovná aktualizované balíky z repositories oproti nainstalovaným na systému a umožní aktualizaci.

Upgrade z Fedory Core 4 na 5