Jak nakupovat

Upozornění: Internetový obchod v současné době neumožňuje zasílání zboží na dobírku. Na doplnění této funkcionality se pracuje.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU:

 1. Nabídku internetového obchodu lze nalézt na této adrese.
 2. Pro možnost nákupu se nejprve zaregistrujte.
 3. Vyberte požadované zboží, vložte jej do košíku a potvrďte objednávku.
 4. Po potvrzení Vaší objednávky Vám bude vystavena předběžná (proforma) faktura,
  která Vám bude zaslána e-mailem.
  Tím dojde zároveň k ověření, že jste objednávku skutečně provedli Vy a nikdo jiný.
 5. Po připsání příslušné částky na náš účet číslo 2203629297/6210 u mBanky bude
  Vaše objednávka – pokud je zboží skladem – okamžitě realizována.
  V případě objenávek zboží, které není skladem bude celý tento proces nastartován samozřejmě až v okamžiku naskladnění Vámi vybraného zboží,
  nebo – v případě „částečné realizace“ bude odeslána proforma faktura pouze na zboží, které je možné dodat a po naskladnění i na zbývající část.
 6. Zboží v současné době nezasíláme na dobírku a realizace objednávky je započata až po zaplacení, tedy v okamžiku připsání požadované částky
  na účet.
 7. Pokud máte vlastní IČ/DIČ, můžete nás kontaktovat a získat vlastní VIP přístup s lepšími cenami a službami.

Obchodní podmínky pro uživatele internetového obchodu

§ 1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky internetového obchodu popisují zásady prodeje zboží prostřednictvím webového portálu v souladu s prodejní nabídkou dostupnou v internetovém obchodě.

§ 2. Právo přístupu do internetového obchodu

 1. Přístup do systému může být přidělen kupujícímu pouze na základě jeho vlastní elektronické registrace v internetovém obchodě, na základě které získá přístupový účet (login) a heslo. Kupující přebírá odpovědnost za používání takto zřízeného přístupu.

 2. Registrací a následným získáním přístupu kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a bezvýhradně je akceptuje.

 3. Každý uživatel systému musí používat svůj vlastní účet (login) a heslo. Účty a  hesla jsou přidělována jmenovitě konkrétním uživatelům. Nemohou být používána ani sdělována jiným uživatelům ani třetím osobám.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přidělení přístupových práv do Systému bez udání důvodu.

 5. Kupujícímu, který je opožděný s platbami za odebrané zboží může být pozastaven přístup do systému.

 6. Stejně tak může být okamžitě zablokovány všechny přístupy uživatelů pokud se zjistí mnohonásobný neoprávněný pokus o přístup k systému.

 7. Zřízení uživatelského účtu je zároveň považováno za potvrzení souhlasu s posíláním obchodních informací elektronicku poštou a není považováno za SPAM ve smyslu zákona 480/2004 Sb. „Zákon o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů“ ze dne 7.9.2004. Uživatel může kdykoliv změnit nastavení pro odesílání obchodních informací v menu „nastavení” nebo může požádat administrátora webového obchodu.

§ 3. Objednávky

 1. Obě strany souhlasí, že objednávky podané v internetovém obchodu elektronicky nepotřebují další potvrzení a jsou považovány za neodvolatelné. Prodávající si vyhrazuje právo verifikace objednávky, právo změnit objednaný počet a v závažných případech může přijatou objednávku odmítnout bez udání důvodu.

 2. Všechny ceny v systému jsou uvedené bez DPH (netto) není-li uvedeno jinak.

 3. Vložením objednávky do systému kupující jednoznačně stvrzuje svůj souhlas s podmínkami záruky poskytované na objednané produkty.

 4. Data o vlastnostech produktů mají pouze informační hodnotu a nemohou být právně vymáhány.

§ 4. Obchodní tajemství

 1. Údaje o cenách, dostupnosti zboží nabízených v internetovém obchodu slouží pouze kupujícímu k jeho nákupu.

 2. Tyto informace nemohou být předávány dalším osobám a nelze je využívat pro jinou než obchodní činnost. Porušení těchto pravidel opravňuje k pozastavení přístupu do systému.

§ 5. Závěrečná ustanovení

 1. V případech, které zde nejsou uvedeny, se obě strany řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Obchodním zákoníkem.
Jak nakupovat