Kontrola disků

Kontrolu disku provedeme pomocí smartctl například tatko:

smartctl -a /dev/hda 
smartctl -a /dev/hdb

nebo

smartctl -d ata -a /dev/sda

u sata disků.

 

Kontrola disků