QMAIL rychle 1

Instalaci provedeme nejsnadněji pomocí balíčků qinstall. Lze jej stáhnout z adresy
http://www.metin.org/projects/
nebo zde na serveru.

Obsah balíčku qinstall:

  • POP3 servere (qmail-pop3d)
  • vpopmail (umožňuje vytvářet poštovní účty bez nutnosti vytvoření systémového uživatele)
  • autoresponder (autorespond)
  • balíček pro obsluhu mailových diskuzních skupin (elzm)
  • administrační panel qmailu přístupný přes internetový prohlížeč (Qmailadmin)
  • poštovní systém spravovaný pomocí webového rozhraní (sqwebmail)

Instalace:

wget http://www.metin.org/static/files/Qinstall-1.2.tgz
tar -zxvf Qinstall-1.2.tgz

Upravíme soubor qinstall.conf:

  • proměnnou defaulthost  upravíme na název hosta, který bude viditelný v odchozí poště.
  • Upravíme soubory rc_file, „/etc/rc.local“ a boot_dir, „/etc/init.d“ tak, aby odpovídaly jednotlivé adresáře cestám v naší distribuci Linuxu.
  • Vybereme  prvky, které chceme doinstalovat u parametrů enable_qmailadmin, enable_sqwebmail a enable_rblsmtpd (ochrana před spamem) zapíšeme odpovídající yes nebo no
  • Vložíme skutečná jména uživatelů do proměnných qmail_root a qmail_postmaster tak, aby jim byla doručována pošta směřující na roota nebo postmastera. S ohledem na bezpečnost není dobrým zvykem používat uživatelský účet root, lépe je použít běžný účet vytvořený zvlášt pro tento účel.

Skript spustíme s právy roota:

./qinstall

Jestliže jsme vybrali i instalaci sqwebmailu, je nutné přidat periodické volání příkazu (asi po 20 minutách):

su -c „/usr/local/share/sqwebmail3/cleancache.pl“ bin

a zadáme ho do cronu.

Vyzkoušíme  zda je vše spuštěno:

svstat /service/qmail-smtpd
svstat /service/qmail-send
svstat /service/qmail-pop3d

Netqmail

Instalaci qmailu můžeme provést také pomocí programu netqmail. Ten lze stáhnout z internetové adresy

http://www.qmail.org/netqmail-1.0.5.tar.gz

Tento program obsahuje qmail ve verzi 1.03 včetně několika záplat (patch soubory), které odstraňují několik chyb a zaručují kompatibilitu s aktuálními verzemi operačních systémů. Seznam změn je možné získat na adrese

http://swww.qmail.org/netqmail/CHANGES

Instalace SMTP (SMTP AUTH) autorizace do qmailu

Abychom mohli do qmailu přidat podporu autorizace poomocí protokolu SMTP AUTH, můžeme pro to využít záplatu, která je zpřístupněna na internetové stránce

http://members.elysium.pl/brush/qmail-smtpd-auth/

Po stažení a rozbalení archívu nakopírujeme získané soubory do adresáře ve kterém jsou umístěny zdrojové kódy qmailu:

cp README.auth base64.c base 64.h /usr/local/src/qmail-1.03

a následně aplikujeme záplatu:

patch -d /usr/local/src/qmail-1.03 < auth.patch

Nyní vstoupíme do adresáře qmailu a zadáme příkaz make

Obdržíme novou verzi qmail-smtpd, kterou musíme zaměnit za stávající:

cp /var/qmail/bin/qmail-smtpd /var/qmail/bin/qmail-smtpd.kopie

cp qmail-smtpd /var/qmail/bin

Pro volání qmail-smtpd přidáme do souboru

/var/qmail/supervise/qmail-smtpd/run

následující příkaz:

jmeno.hosta.com.pl /bin/checkpassword /bin/true 2&>1

Nebo, pokud využíváme vpopmail:

jmeno.hosta.com.pl /home/vpopmail/bin/vchkpw /bin/true 2&>1

V tomto případě je taktéž nutno editovat přístupová práva k programu vchkpw tak, aby měl uživatel qmaild přístup k databázi hesel z programu vpopmail:

chmod ug+s /home/vpopmail/bin/vchkpw

Program checkpassword (http://cr.yp.to/checkpwd.html) ověřující správnost zadaných údajů uživatelem musí mít taktéž nastavena odpovídající práva. Jestliže jsou údaje pro autorizaci získávány ze systémových účtů, pak musí býtprogram checkpassword volán s právy roota. Navíc musí mít služba qmail-smtpd možnost supstit program /bin/checkpasswd a práva by tedy měla vypadat následovně:

-rwsr-x– 1 root  nofiles  8488 Oct 4 14:33 checkpassword

Po provedení veškerých operací restartujeme tcpserver za účelem převzetí nově nastavených parametrů:

svc – t/service/qmail-smtpd

Od této chvíle by již měla být plně funkční podpora SMTP AUTH, qmail by měl umožňovat doručování zpráv jeho klientům v případě, že ověříjejich identitu pomocí jména uživatle a hesla. V některých poštovních programech je SMTP autorizace ukryta pod volbou „server vyžaduje ověření“.

Autoresponder pro qmail – instalace

Zde existuje několik variant. Program qmal-autoresponder od Bruce’aGuentera má výhodu, že obsahuje omezení co do množství automatických odpovědí na danou adresu, navíc neodpovídá na zprávy přicházející z diskusních skupin a omezuje vytváření smyček. Od verze 0.96 využívá externí knihovnu bglibs, kterou musíme stáhnout zvlášt např. z

http://untroubled.org/qmail-autoresponder/
http://untroubled.org/bglibs

Nejprve rozabalíme, zkompilujeme a nainstalujeme knihovnu:

tar -zxvf bglibs-1.102.tar.gz
cd bglibs-1.102
make
mkdir /usr/local/bglibs
./installer

a nyní autoresponder

tar – zxvf qmail-autoresponder-0.96.tar.gz

Pozn: Existují dvě verze programu.  Verze založená na souborech v souborovém systému a druhá na databázi MySQL. U malých instalací je lepší volbou první verze, pokud je poštovních účtů více, doporučuje se verze s MySQL. Ta vyžaduje přítomnost hlavičkových souborů této databáze.

Pokud je nemáme na poevném disku  a chceme kompilovat pouze verzi založeno na souborech, musíme provést drobnou změnu v souboru Makefile – řádek:
programs: qmail-autoresponder qmail-autorespondermysql

změníme na:

programs: qmail-autoresponder

Následně můžeme začít kompilovat a instalovat program:

make
./installer

Po těchtzo dvou krocích bude qmail-autoresponder umístěn v adresáři /usr/local/bin

Pokud bude nyní chtít někdo z uživatelů využít autoresponder, musí na začátek souboru ~/.qmail doplnit následující řádek:

|qmail-autoresponder ADRESAR

V uvedeném adresáři budou uchovávány soubory autoresponderu. Dále je nutno ve stejném adresáři vytvořit soubor message.txt s obsahem, který bude zasílán jako automatická odpověď osobám zasílajícím na náš e-mailový účet. V textu souboru message.txt bude řetězec znaků %S nahrazen předmětem zprávy, na kterou bude autoresponedr právě odpovídat.

Instalace programu rblsmtpd

Program rblsmtpd umožňuje blokování zpráv ze serverů uvedených na RBL seznamech. RBL (Realtime Block List) je seznam IP adres, které bylby zdrojem spamu. Program rblsmtpd by měl být zkompilován a nainstlován současně s balíčkem ucspi-tcp. Pokud máte spuštěný qmail, máte nainstalován pravděpodobněj současně i program rblsmtpd. Pokud ne, musíme jej doinstalovat (viz instalace qmailu).

Pokud se qmail spustí bez rblsmtpd bude vypadat standardní spuštění víceméně takto:

 

QMAIL rychle 1