NIS – konfigurace klienta

Pro konfiguraci NIS klienta jsou potřeba následující kroky:

 1. Úprava souboru /etc/yp.conf
 2. Vytvoření spouštěcího skriptu
 3. Úprava souboru /etc/nsswitch.conf
 1. ÚPRAVA SOUBORU /etc/yp.conf
  V souboru je obsaženo vše potřebné k tomu, aby ypbind na straně klienta nalezl server NIS. Máme však dvě možnosti jak klient najde server:

  a) pomocí vysílání:
  Tato technika je výhodná např. pro notebook, který chceme použít ve více podsítích a nechceme nastavení stále měnit.  Nevýhodou je, že se musí v každé podsíti stále ověřovat, zda je v ní server NIS.

  Chceme -li zvolit techniku vysílání, je třeba upravit soubor /etc/yp.conf následovně:

  domain mydomainname broadcast

  Tedy, pokud uvažujeme pro doménu lunux, bude úprava vypadat následovně:

  domain lunux broadcast

  Jestliže potřebujeme podporu proti selhání, budeme potřebovat dva servery NIS vna každé podsíti, aby bylo metodou vysílání druhý server dohledat.

  b) pomocí specifikace jména hostitelského počítače serveru:
  Výhodné v podsíti, kde nemusíme mít v každé podsíti server NIS. Případnou změnu na klientovi (např. převedení na jiný sekundární server NIS je však třeba udělat ručně.

  Chceme – li zvolit techniku specifikace jména hostiteleského počítače serveru, upravíme soubor /etc/yp.conf takto:

  domain mydomainname server servername

  tedy pro doménu lunux net a primární server mail.lunux.net to bude vypadat takto:

  domain lunux server mail.lunux.net

  Poznámka:

  Nesmíme zapomenout, že pro servername musí existovat odpovídající záznam v souboru /etc/hosts.

  Je tomu tak proto,ž e kdyš se služba NIS spustí, nemáme ještě přístup k DNS a pravděpododbně ani k tabulce hostitelských počítačů z NIS. Z tohoto důvodu musí klient umět rozlišovat jméno hostitelského počítače z IP adresy bez pomoci dalších služeb.

 2. VYTVOŘENÍ SPOUŠTĚCÍHO SKRIPTU
  Pro komunikaci klienta NIS se serverem je nutné spuštění služby ypbind. Proto je třeba zkontrolovat, zda je zapnuto spuštění v runlevelu 3 a 5.

  Pro start vypnutí, restart použijeme standardní příkazy:

  service ypbind |start|stop|restart|

 3. ÚPRAVY SOUBORU /etc/nsswitch.conf
  V tomto souboru je stanoveno pořadí, ve kterém má systém hledat informace. Pořadí je následující:

  filename: servicename

  filename je název souboru, na nějž se odkazuje a servicename je  jméno služby, ktreou má tento soubor najít.
  Je možné uvést i více služeb. Pak jsou odděleny mezerami.

  Zde je seznam platných služeb:

  files Použít vlastní soubor na hostitelském počítači
  YPK prohledáváí použí NIS
  nis K prohledáváí použí NIS (nis je přezdívka pro yp)
  dns

  K prohledávání použít DNS (platí pouze pro hostitelské počítače)

  [NOTFOUND=returnKonec hledání
  nis+Použít NIS+ (zatím spíše experimentální)
 4. TESTOVÁNÍ KONFIGURACE KLIENTA NIS:
  Po úpravách souborů /etc/yp.conf a /etc/nsswitch.conf a spuštění ypbind by mělo být možné použít příkaz ypcat pro získácní zálohy tabulky z NIS serveru. Příkazem:

  ypcat passwd

  se vytvoříá záloha tabulky passwd a přenese se na Váš počítač (pochopitelně jen v případě, že tuto tabulku passwd sdílíme ve službě NIS.

NIS – konfigurace klienta