NIS – konfigurace sekundárního serveru

Použití sekundárního NIS serveru je užitečné např. pro rozdělení zátěže. Sekundární servery NIS nevyžadují po jejich nakonfigurování žádnou zvláštní obsluhu, protože primární server NIS je po každém novém vytvoření tabulek automaticky aktualizuje pomocí příkazu yp;make (viz konfigurace primárního serveru NIS).

Pro konfiguraci sekundárního serveru NIS jsou třeba následující tři kroky:

 1. zadání doménového jména
 2. nastavení synchronizace dat z primárního NIS serveru se sekundárním serverem
 3. inicializace sekundárního serveru pomocí příkazu ypinit.
 4. test sekundárního serveru
 1. ZADÁNÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA
  Provedeme pomocí příkazu domainname. Pro doménu lunux zadáme:

  domainname lunux

  Pozn:
  V instalaci pomocí ypinit lze pokračovat až po zadání doménového jména.

 2. NASTAVENÍ PRIMÁRNÍHO SERVERU NIS PRO SYNCHRONIZACI DAT SE SEKUNDÁRNÍMI SERVERY
  Pokud jsme to již neudělali, musíme to provést nyní.
  Vyžaduje to dva úkony:

  a) úprava souboru /vatr/yp/ypservers tak, aby v něm byly uvedeny všechny sekundární servery, jimž bude primární server předávat tabulky.

  b) úprava souboru Makefile tak, aby obsahoval řádek NOPUSH=false.
  Podrobnosti lze najít v sekci konfigurace primárního serveru NIS.

 3. SPUŠTĚNÍ PŘÍKAZU YPINIT
  Zadáme příkaz:

  /usr/lib/yp/ypinit -s master

  ypinit -s mail.profiltechnik.cz on all slave server

  Volba -s říká příkazu ypinit, aby nakonfiguroval systém jako sekundární server. Místo master zadejte jméno Vašeho NIS serveru. Pro doménu lunux to bude:

  /usr/lib/yp/ypinit -s mail.lunux.net

  Výstup tohoto programu bude signalizovat, že ypxfrd neběží. To můžeme ignorovat. Sekundární server se snaží získat tabulky z primárního pomocí ypxfrd. Ten ale nefunguje, protože jsme nenakonfigurovali primární server NIS pro přijímání požadavků na stahování tabulek pomocí ypxferd. Místo toho jsme jej nakonfigurovali pro předávání tabulek sekundárním serverům při každé aktualizaci. Činnost servru se tedy musí spustit ručně. Stejně jako u primárního serveru příkazem ypserv

  service ypserv start

  Pozn:

  Je důležité zkontrolovat, zda je spouštění ypserv součástí zavádění systému na úrovních 3 a 5.
  Lze vyzkoušet i program ksysv

 4. TEST SEKUNDÁRNÍHO SERVERU
  Chceme -li vyzkoušet sekundární server, musíme se vrátit k primárnímu serveru a pokusíme se předat data pomocí programu make:

  cd /var/yp;make all

  Všechny tabulky by se měly aktualizovat a synchronizovat se sekundárními servery. Výstup bude vypadat asi takto:

  Updating passwd.byname…
  Pushed passwd.byname map.
  Updating passwd.byuid…
  Pushed passwd.byuid map.
  Updating hosts.byname…
  Pushed hosts.byname…

  …atd

NIS – konfigurace sekundárního serveru