NIS – nástroje

Pro usnadnění práce v NIS existují užitečné nástroje, které dokáží získat informace z databáze prostřednictvím příkazového řádku.

ypcat
zálohuje obsah tabulky NIS. Může získat celou tabulku a poté lze pomocí příkazu grep najít konkrétní záznam. ypcat se také používá pro jednouché testování služeb.

ypwhich
vrací jméno serveru NIS, který raguje na naše požadavky.

ypmatch
úzce souvisí s příkazem ypcat. Místo stahování celé tabulky však stáhne jen záznam odpovídající hledané klíčové hodnotě. Jestliže použijeme např. tabulku passwd, lze stáhnout pouze záznam o uživateli petr:

ypmatch petr passwd

yppasswd
je NIS verze standardního příkazu passwd. Rozdíl je v tom, že yppasswd umožňuje uživateli zadávání hesel na serveru NIS. Ostatní volby jsou stejné.
Mnoho serverů přejmenovává standardní příkaz passwd např. na passwd.local a poté vytvoří symbolický odkaz ze souboru passwd do souboru yppasswd.

 

 

NIS – nástroje