Nokia 6233 a připojeí k internetu

nokia6233_smPro připojení k internetu prostřednictvím GPRS jsem použl telefon NOKIA 6233,  USB Bluetooth adaptér CCK Bluetooth USB Dongle (ale lze použít i jiný, např. Mobile Action MA-730G, který T-mobile nabí k tomuto telefonu) notebook Prestigio 156 a operační systém Fedora Core 6 a T-Mobile. Klčíovým podkladem pro úspěch byl i návod pana  Miroslava Zajíčka, který jsem našel na internetu a kterému tímto děkuji.

A) Konfigurace bluetooth

 1. Seznam Linuxem podporovaných Bluetooth zařízení je zde ale fungují i další ..
  Dále je třeba mít nainstalované potřebné balíky (např. bluez-utils )
 2. Komunikace se zařízením obstarává hcid.
  Ověříme, zda je tato služba spuštěná:
  service bluetooth status
 3. Pokud chybí zařízení /dev/rfcomm, vytvoříme jej pomocí příkazu:
  mknod -mode 666 /dev/rfcomm0 c 216 0
 4. Příkaz hciconfig vypsal v mém případě toto:
  [root@localhost root]# hciconfig hci0:  Type: USB     BD Address: 00:11:67:04:86:76 ACL MTU: 678:8 SCO MTU: 48:10     UP RUNNING PSCAN ISCAN     RX bytes:464 acl:0 sco:0 events:23 errors:0     TX bytes:330 acl:0 sco:0 commands:20 errors:0 
 5. Zapneme bluetooth na mobilním telefonu (do režimu viditelný)
 6. příkaz hcitool scan nám vypíše přístroje, které jsou „vidět“. V mém případě byly v dosahu dva telefony
  k jejichž IP adresám by bylo možné se připojit:

  Scanning …
  00:19:B7:87:4C:D8       Nokia 6233
  00:13:70:AC:76:6E       Nokia 6230i

   00:19:B7:87:4C:D8 je adresa mnou požadované detekované Nokie 6233. 
 7. Pokud známe tuto adresu, můžeme se na zařízení dále odkazovat:  root@localhost /]# hcitool info 00:19:B7:87:4C:D8 Requesting information ...     BD Address: 00:19:B7:87:4C:D8     Device Name: Nokia 6233     LMP Version: 2.0 (0x3) LMP Subversion: 0x6cc     Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)     Features: 0xbf 0xee 0x0f 0xc6 0x9a 0x39 0x00 0x00         <3-slot packets> <5-slot packets>                                                               <3-slot EDR ACL>         <5-slot EDR ACL>           

  Pozn: Utilita hcitool má celou řadu parametrů, se kterými lze experimentovat
  a získat zajímvé údaje o bluetooth připojení.
  Užitečný může být rovněž hcidump, který monitoruje provoz probíhající mezi bluetooth zařízeními.
   

 8. Chceme – li si být spojením úplně jistí, můžeme na telefon zkusit pingnout. U mne byl výsledek tento:
  l2ping 00:19:B7:87:4C:D8

  Ping: 00:19:B7:87:4C:D8 from 00:11:67:04:86:76 (data size 44) …
  0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 0 time 10.72ms
  0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 1 time 41.42ms
  0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 2 time 42.41ms
  0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 3 time 41.40ms
  4 sent, 4 received, 0% loss
   

 9. Protože spojení máme v pořádku, je třeba přikročit ke konfiguraci:
  1. Upravíme konfigorační soubor služby hcid /etc/bluetooth/hcid.conf

   Můj soubor vypadá nálsedovně:

   [root@localhost /]# cat /etc/bluetooth/hcid.conf # HCI daemon configuration file. # HCId options options { # Automaticky iniciovat nová zarizeni autoinit yes; # Nastavení správce zabezpečení # none - Správce zabezpečení vypnutý # auto - Použít místní PIN pro příchozí spojení # user - Vždy se ptát užvatele na PIN security auto; pairing multi; # Umístění souboru s kódem PIN (může být změněno) #pin_helper /usr/bin/bluepin; pin_helper /usr/local/bin/bluez_pin_simple;}  # Standardní nastavení HCI zařízeníDefault settings for HCI devices device { # Místní název zařízení # %d - device id  # %h - host name  #name "BlueZ (%d)";  name "Linux";  name "%h-%d";  # Třída místního zařízení class 0x100; # Standardní typ paketů pkt_type DH1,DM1,HV1; # Pátrání a sken stránky iscan enable; pscan enable; # Standardní typ připojení # none - žádný specifický postup # accept - vždy přijmout příchozí připojení # master - přo příchozí připojení se stát masterem # zakázat přepínání rolí pro odchozí spojení #lm accept,master;  lm master; # Standardní postup připojení # none - žádný specifický postup # rswitch - povolit role připojení # hold - dovolit hold mode  # sniff - povolit sniff mode  # park - povolit park mode  #lp hold,sniff;  lp hold,sniff,park;  # Autentizace a enkrypce #auth enable;  #encrypt enable; } 

  Pro položku pin_helper je třeba nastavit skript. V mém případě je to spustitelný soubor bluez_pin_simple:

  [root@localhost /]# cat /usr/local/bin/bluez_pin_simple #!/bin/bash echo "PIN:1234" 

B)  Připojení přes T-mobile CZ

 1. Komunikace s přes bluetooth probíhá pomocí sériového rozhraní,
  které je vytvořeno pomocí utility rfcomm. Ke spojení použijeme následující příkaz:
  [ludek@localhost]$ rfcomm connect rfcomm0 00:19:B7:87:4C:D8 Connected /dev/rfcomm0 to 00:19:B7:87:4C:D8 on channel 1 Press CTRL-C for hangup 

  Na displeji mobilního telefonu se objeví žádost o potvrzení připojení, kterou potvrdíme

 2. Přístorje musíme spárovat. To provedeme zadáním PINu na telefonu.
  Na PC používám k tomuto účelu gnome-bluetooth applet do kterého zadám stejné číslo.
  Spárování je tak dokončeno.
  .
 3. Dále je třeba iniciovat pppd komunikaci s poskytovatelem připojení.
  Připojení provedeme pomocí příkazu:
  [root@localhost]# pppd call gprs Aby tento příkaz proběhl jak má musí být nastaveny parametry v souborech: /etc/ppp/chat-gprs a /etc/ppp/peers/gprs  (dle doporučení v [3 ] a [4]) Zde je první výpis: [root@localhost]$ cat /etc/ppp/chat-gprs TIMEOUT     12 ECHO      ON ABORT      '\nBUSY\r' ABORT      '\nERROR\r' ABORT      '\nNO ANSWER\r' ABORT      '\nNO CARRIER\r' ABORT      '\nNO DIALTONE\r' ABORT      '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r' ''       'ATE1' OK       AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz" OK       ATD*99***1# CONNECT     \d\c a druhý: [root@localhost]$ cat /etc/ppp/peers/gprs debug connect "chat -f /etc/ppp/chat-gprs -r /dev/console" noauth usepeerdns /dev/rfcomm0 115200 115200 local nocrtscts defaultroute noipdefault 
 4. T-mobile využívá pro spojení Challenge Handshake Authentication Protocol
  — (CHAP), takže pro úspěšné připojení je navíc třeba soubor:
  [root@localhost root]# cat /etc/ppp/chap-secrets # Secrets for authentication using CHAP # client    server secret         IP addresses gprs gprs gprs 
 5. Nakonec je třeba správně nastavit DNS v souboru /etc/resolv.conf
  podle doporučení T-mobile:
  nameserver   62.141.0.1
  nameserver   213.162.65.1

   
 6. Připojení (k T-mobile i k bluetooth) ukončíme např. příkazem
  killall pppd

D)  Přístup k datům v telefonu přes OBEX

 1. Nejprve je nutné mít funkční bluetooth spojení:
  [root@localhost ~]# rfcomm connect rfcomm0 00:19:B7:87:4C:D8
  Connected /dev/rfcomm0 to 00:19:B7:87:4C:D8 on channel 1
  Press CTRL-C for hangup

  Spojení můžeme ověřit též příkazem l2ping 00:19:B7:87:4C:D8
   

 2. Nyní je třeba zjistit ke ketrému kanálu se budeme připojovat.
  K tomu nám poslouží příkaz:
  sdptool browse

  .. jako příklad si můžeme vzít kanál 10:

  Service Name: OBEX File Transfer
  Service RecHandle: 0x1001f
  Service Class ID List:
  „OBEX File Transfer“ (0x1106)
  Protocol Descriptor List:
  „L2CAP“ (0x0100)
  „RFCOMM“ (0x0003)
  Channel: 10
   

 3. Vytvoříme přípojný bod (adresář):mkdir /mnt/nokia/sd
   
 4. A nakonec připojíme telefon:– pro přístup k datové kartě telefonu (-B10):
  mount -t fuse „obexfs#-b00:19:B7:87:4C:D8 -B10“ /mnt/nokia/sd
   
 5. Nebo je možné umístit odpovídající řádek do /etc/fstab
  obexfs#-b00-19-B7-87-4C-D8\040-B10    /mnt/nokia/sd    fuse    allow_other    0 0

  Pozn: Using fstab spaces in mount point name (especially before -B option)
  must be replaced with their octal character code (040) preceded by \ (backslash)

Odkaz na homepage obexfs: http://openobex.triq.net/obexfs

E)  Synchronizace s PC

Pro synchronizaci s vlastním počítačem je možné Wammu.
Pro synchronizaci na serverovém základě je asi nejlepší volbou FUNAMBOL:
http://www.funambol.com/

Pokud máme funkční datový přenos, můžeme využít po zaregistrování online službu:
http://my.funambol.com/c/portal

Nebo můžeme rozběhnout vlastní funambol server a přistupovat k němu pomocí bluetooth.

Nokia 6233 a připojeí k internetu