SciPhone i68+ připojení k internetu [Ubuntu]

V případě SciPhone i68+ se nejedná o levnou kopii iPhonu vyrobenou v Číně.
Jde spíše o normální java telefon s (ne příliš kvalitním – poměřováno k iPhonu)
dotykovým displayem.

Mezi jeho výhody však patří možnost současného použité dvou sim karet (DualSim),
dostatek funkcí a samozřejmě velmi příznivá cena.

 1. Seznam Linuxem podporovaných Bluetooth zařízení je zde ale fungují i další ..
  Dále je třeba mít nainstalované potřebné balíky (např. bluez-utils )
  :

 2. Komunikace se zařízením obstarává hcid.
  Ověříme, zda je tato služba spuštěná:

  service bluetooth status
 3. Pokud chybí zařízení /dev/rfcomm, vytvoříme jej pomocí příkazu:

  mknod -mode 666 /dev/rfcomm0 c 216 0
 4. Příkaz hciconfig vypsal v mém případě toto:

  [root@localhost root]# hciconfig hci0:  Type: USB     BD Address: 00:11:67:04:86:76 ACL MTU: 678:8 SCO MTU: 48:10     UP RUNNING PSCAN ISCAN     RX bytes:464 acl:0 sco:0 events:23 errors:0     TX bytes:330 acl:0 sco:0 commands:20 errors:0
  1. Přepneme buetooth na mobilním telefonu do režimu viditelný.
    
  2. Příkaz hcitool scan nám vypíše přístroje, které jsou vidět.
   V mém případě byly v dosahu dva telefony k jejichž IP adresám by bylo možné se připojit:

   Scanning …
   00:19:B7:87:4C:D8       Nokia 6233
   00:13:70:AC:76:6E       Nokia 6230i

   00:19:B7:87:4C:D8 je adresa mnou požadovaného telefonu.
    

  3. Pokud známe tuto adresu, můžeme se na zařízení dále odkazovat:

   root@localhost /]# hcitool info 00:19:B7:87:4C:D8
   Requesting information …
   BD Address:  00:19:B7:87:4C:D8
   Device Name: Nokia 6233
   LMP Version: 2.0 (0x3) LMP Subversion: 0x6cc
   Manufacturer: Cambridge Silicon Radio (10)
   Features: 0xbf 0xee 0x0f 0xc6 0x9a 0x39 0x00 0x00
   <3-slot packets> <5-slot packets>
   <3-slot EDR ACL>
   <5-slot EDR ACL>

   Pozn: Utilita hcitool má celou řadu parametrů, se kterými lze experimentovat
   a získat zajímvé údaje o bluetooth připojení.
   Užitečný může být rovněž hcidump, který monitoruje provoz probíhající mezi bluetooth zařízeními.

  4. Chceme – li si být spojením úplně jistí, můžeme na telefon zkusit pingnout. U mne byl výsledek tento:

   l2ping 00:19:B7:87:4C:D8

   Ping: 00:19:B7:87:4C:D8 from 00:11:67:04:86:76 (data size 44) …
   0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 0 time 10.72ms
   0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 1 time 41.42ms
   0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 2 time 42.41ms
   0 bytes from 00:19:B7:87:4C:D8 id 3 time 41.40ms
   4 sent, 4 received, 0% loss
    

  5. Pomocí příkazu sdptool browse 00:19:B7:87:4C:D8
   zjistíme který kanál odpovídá vytáčenému připojení:

   Browsing 00:19:B7:87:4C:D8
   Service Name: Serial Port0
   Service RecHandle: 0x10002
   Service Class ID List:
   „Serial Port“ (0x1101)
   Protocol Descriptor List:
   „L2CAP“ (0x0100)
   „RFCOMM“ (0x0003)
   Channel: 10
   Language Base Attr List:
   code_ISO639: 0x656e
   encoding:    0x6a
   base_offset: 0x100
   Service Name: Dial-up Networking
   Service RecHandle: 0x10003
   Service Class ID List:
   „Dialup Networking“ (0x1103)
   „Generic Networking“ (0x1201)
   Protocol Descriptor List:
   „L2CAP“ (0x0100)
   „RFCOMM“ (0x0003)
   Channel: 8
   Language Base Attr List:
   code_ISO639: 0x656e
   encoding:    0x6a
   base_offset: 0x100
   Profile Descriptor List:
   „Dialup Networking“ (0x1103)
   Version: 0x0100

   Service Name: …
    

  6. Upravíme konfigurační soubor /etc/bluetooth/rfcomm.conf podle našich potřeb.
   Příklad:

   rfcomm0 {
   bind yes;
   device 00:19:B7:87:4C:D8 ;
   channel 1;
   comment „Headset“;
   }

   rfcomm8 {
   bind yes;
   device
   00:19:B7:87:4C:D8 ;
   channel 8;
   comment „My Mobile Dial-up — for PPP“;
   }
    

  7. Restartujeme bluetooth příkazem service bluetooth restart a  připojíme se k příslušnému portu
   (možná ho budeme muset vytvořit – viz výš)

   rfcomm connect rfcomm8 00:19:B7:87:4C:D8
    

  8. Nastavíme gnome-ppp:

   gnome-ppp1

   gnome-ppp2

   gnome-ppp3

   Poslední nastavení je volitelné:

   gnome-ppp4

   A fungujeme 😉

   

  Další odkazy:

  http://www.spiration.co.uk/post/1307/Ubuntu%20Linux%20-%20Bluetooth%20and%20GPRS%20dialup%20connection

  http://www.fi.muni.cz/~kas/p090/referaty/2002-podzim/skupina10/modemy.html

  http://davesource.com/Solutions/20070520.T-Mobile-Nokia-E65-Ubuntu-Linux.html

  Poznámka: Telefon lze úspěšně použít také jako webovou kameru, například s linuxovým programem cheese.

   

  rfcomm0 {
  bind yes;
  device 00:19:B7:87:4C:D8
  ;
  channel 1;
  comment „Headset“;
  }

  rfcomm8 {
  bind yes;
  device 00:19:B7:87:4C:D8 ;
  channel 8;
  comment „My Mobile Dial-up — for PPP“;
  }

  SciPhone i68+ připojení k internetu [Ubuntu]