Oprava chyby připojování k Facebooku u Online accounts

Workaround spočívá v upravení souboru
/usr/share/accounts/providers/facebook.provider

tak, že přidáme další řádek k ostatním nastavením (Settings):

hemes“ type=“as“>[‚https‘,’http‘]

Po restartu sezení by mělo být připojení možné.

Vezměte, prosím, v úvahu, že tato úprava může znamenat určitý bezpečnostní problém,
proto ji použijte pouze pokud jste připojeni k důvěryhodné síti.

Oprava chyby připojování k Facebooku u Online accounts