Překladatelské nástroje (CAT)

http://www.linuxexpres.cz/kancelar/prekladateluv-pomocnik-anaphraseus

http://www.linuxexpres.cz/kancelar/prekladejte-s-aplikaci-omegat
http://www.marcprior.de/linux/index.html

Překladatelův pomocník Anaphraseus

anaphraseus.png

CAT je zkratka anglického Computer Assisted Translation (překlad podporovaný počítačem) a označuje software, který napomáhá při překládání psaného textu do jiného jazyka. Jedním z takových programů je právě Anaphraseus.

Možnosti volby jsou široké

CAT aplikací je možné použít celou řadu. Mezi nejrozšířenější patří komerční a placené Trados Translators Workbench, Wordfast či Déjà Vu (DVX) pro platformu Microsoft Windows (resp. Microsoft Office) nebo multiplatformní Cafetran, který podporuje mimo jiné i OpenOffice.org. K dispozici je též bezplatný a otevřený OmegaT nebo rozšíření Anaphraseus pro OpenOffice.org. Volit můžete mezi doplňky kancelářských balíků a samostatnými aplikacemi.

Vzhledem k tomu, že právě OpenOffice.org (respektive LibreOffice) je nejrozšířenější kancelářský balík pro Linux, budeme se v našem prvním díle miniseriálu o CAT aplikacích věnovat právě posledně zmíněné aplikaci Anaphraseus.

Jak to tedy funguje?

CAT nástroje pracují s tzv. překladovou pamětí a terminologickou databází. Při práci s CAT nástrojem je text rozdělen na jednotlivé segmenty (většinou věty), které pak překladatel překládá a software ukládá do databáze segmentů se zdrojovým jazykem i jeho překladem. Jeden pár zdrojového segmentu a jeho překladu se nazývá překladová jednotka. Pokud se daný či obdobný segment objeví dále v textu, program je schopen překladateli nabídnout dřívější překlad. Překladová paměť se dobře hodí při překládání technických textů, méně vhodná je pro překládání textů beletristické povahy, kde velice záleží na povaze a umístění jednotlivých slov a vět. Překladové paměti nacházejí využití zejména v případech, kdy se některé části textu opakují nebo se vzájemně podobají.

Dalším nástrojem, který je obsažen v těchto překladových nástrojích, je terminologická databáze, kterou uživatel (překladatel) nenaplňuje ručně, ale naplňuje se automaticky na základě dosavadního překládání. Terminologická databáze obsahuje konkrétní termíny ve zdrojovém i cílovém jazyce. Terminologická databáze se využívá zejména u technických textů při překládání přesných termínů, například chemického, technického nebo jinak specializovaného názvosloví. Zdroj: Wikipedie

Instalace

Instalace doplňku je snadná a její velkou výhodou je to, že nezáleží, na jakém operačním systému pracujete, ale pouze na tom, zda používáte OpenOffice.org / LibreOffice.

Aplikace je přiřazena do rozšíření, zde ji můžete také odstranitAplikace je přiřazena do rozšíření, zde ji můžete také odstranit

Anaphraseus tedy stáhnete z domovské stránky projektu. Doplněk je stažen v podobě souboru s příponou .oxt. Stačí jej otevřít v OpenOffice.org. V průběhu instalace bude nutné potvrdit licenční podmínky a po dokončení provést restart kancelářského balíku.

Při dalším spuštění Writeru najdete v liště záložek novou záložku Anaphraseus. Toto rozšíření je nyní viditelné i jako nový panel.

Ikony pro spouštění a úpravy aplikace jsou celkem srozumitelnéIkony pro spouštění a úpravy aplikace jsou celkem srozumitelné

Před prvním použitím je nutné provést potřebné nastavení a vytvořit novou překladovou paměť a slovník (terminologickou databázi). Menu pro nastavení vyvoláte klávesovou zkratkou [Alt+F9]. Panel pro nastavení je přehledný a můžete v něm zvolit nějakou již dříve vytvořenou překladovou paměť a nebo vytvořit paměť zcela novou. Při tvorbě nové paměti vyberete výchozí jazyk a jazyku, do kterého budete překládat, je třeba také nastavit kódování. Takto připravenou paměť uložíte na požadované místo, a to ve formátu TXT nebo TMX. Pokud předpokládáte, že budete tuto paměť využívat i v jiných CAT aplikacích, doporučuji zvolit formát TMX. Tento je kompatibilní i s ostatními CAT aplikacemi, jako je Wordfast a OmegaT.

Tvorba paměti je jen otázkou výběruTvorba paměti je jen otázkou výběru

Stejným způsobem vytvoříte i slovník. Pokud však nebudete tvořit překlady a potřebujete tuto aplikaci používat pouze pro vlastní potřebu, je tady ještě možnost v nastavení zvolit použití některého z webových překladačů. Při výběru této možnosti bude veškerý překlad řešen automaticky právě tímto překladačem.

Nastavení překladů, tentokrát na mé pracovní stanici s WindowsNastavení překladů, tentokrát na mé pracovní stanici s Windows

Jde se překládat

Práce se samotným doplňkem je již celkem snadná. Libovolný vstupní text můžete překládat dvěma způsoby. Jednoduší, ale pro odborný překlad prakticky nepoužitelný je ten způsob, že v nastavení aplikace vyberete možnost webového překladače. Pak už stačí pouze kliknout na ikonu pro spuštění překladu celého dokumentu, nebo můžete pouze vybrat určitou část textu a poté zvolit spuštění překladu výběru. To provedete kliknutím na ikonu spouštěče pro překlad výběru (dokumentu s rukou). Do modře vyznačeného pole se přepíše původní text a v šedém poli se objeví navrhovaný překlad vygenerovaný zvoleným překladačem. Na obrázcích překládám z češtiny do angličtiny.

Automatický překlad pomocí translatoru GoogleAutomatický překlad pomocí translatoru Google

Zde je překlad vložen ručněZde je překlad vložen ručně

Pokud však budete chtít překládat odborně a přesně podle svého citu, je nutné volbu automatického překladače vypnout a postupovat stejným způsobem jako v předchozím případě. Rozdíl bude v tom, že šedé pole pro překlad bude prázdné a do něj svůj překlad dopíšete. Poté opět kliknete na tlačítko překladu a tento se uloží do paměti, zruší se označení segmentů, překlad se přepíše do původního textu vedle původního překládaného a posune se na další segment (větu). Tímto způsobem naplníte slovník překlady, tak jak je používáte a cítíte. Pokud pak při dalším použití narazíte na již dříve přeložený segment, bude vám tento automaticky nabídnut k užití a poznáte ho podle toho, že se po spuštění překladu objeví v zeleně podbarveném poli. Platí tedy, že čím víc budete překládat, tím větší bude vámi vytvořená paměť a tím rychlejší bude další použití tohoto překladatelského doplňku.

Automaticky vybraný překlad z vlastní překladové pamětiAutomaticky vybraný překlad z vlastní překladové paměti

Další možností využití překladové paměti je možnost vyhledání již dříve přeložených slov a segmentů. To provedete tak, že spustíte Writer a kliknete na tlačítko vyhledávání nebo použijete klávesovou zkratku [Alt+k]. Do pole, které se objeví, zadáte hledaný termín nebo termíny a necháte vyhledat. Po vyhledávání obdržíte výpis ze slovníku, kde se požadovaný výraz nachází a v jaké souvislosti byl použit.

Tento výpis je stručný, ale může být i několikastránkovýTento výpis je stručný, ale může být i několikastránkový

Jistá omezení tady jsou

Práce s aplikací Anaphraseus není rozhodně nic složitého, ale pro její opravdové pochopení a možnost plného využití bude nutné dostat ji tak říkajíc „do ruky“. Navíc nesmíte zapomenout, že aplikace pracuje vždy jen s jedním slovníkem a jednou pamětí. Je tedy nutné při každém překladu změnit vámi užívané nastavení. Je tedy možné používat paměť odbornou a „lidovou“ nebo jakkoli jinak nazvanou, ale před každým překladem si musíte vybrat.

 

——-

 

Pokud vám pojem CAT nic neříká, přečtěte si úvodní díl tohoto volného seriálu.

Seznamte se: OmegaT

Jak jsem již psal, OmegaT je nástroj pro CAT (Computer Aided Translation) nabízející funkce editoru a překladové paměti. Jako formát pro paměť používá standard TMX. Mezi aktuálně podporované formáty souborů patří OpenDocument Text, HTML, XHTML, DocBook a několik dalších. Umožňuje definovat vlastní pravidla pro segmentaci. Paměť zvládá i fuzzy matches se zvýrazněním rozdílů a řazením podle relevance. Lze používat také glosáře ve formátu jednoduchého textového souboru.

OmegaT má před ostatními nástroji tohoto typu jistou výhodu. Většina konkurenčních aplikací včetně komerčních placených verzí nezvládá bez problémů převod pamětí z jednoho počítače na druhý. Dalším výrazným problémem je nemožnost změny formátu programu Microsoft Word za jiný formát, jako je ODT a naopak. Skutečnost, že komerční Trados ani cenově dostupnější Wordfast nemůže být použit s LibreOffice/OpenOffice.org Writerem, je vážným problémem pro překladatele používající počítač k překladu textu prostřednictvím technologie CAT na jiném systému než Microsoft Windows.

Snad ještě větší výhodou OmegaT je multiplatformní využití, a to díky tomu, že tento CAT nástroj je napsaný v jazyce Java. Spuštění nástroje je tedy možné pod jakýmkoliv systémem, na kterém je nainstalované nebo nainstalovatelné prostředí JRE (Java Runtime Environment). Prostředí JRE se v současnosti dodává přímo s aplikací OmegaT a není zapotřebí si jej obstarávat zvlášť.

Přehledné rozložení oken a panelu aplikace po prvním spuštění, společně se spouštěčem v Ubuntu 11.10Přehledné rozložení oken a panelu aplikace po prvním spuštění, společně se spouštěčem v Ubuntu 11.10

OmegaT si můžete stáhnout na domovské stránce. Stačí si jen zvolit verzi nástroje (aktuální 2.3.0 nebo vývojová beta) a to, jestli chcete aplikaci včetně Java nebo „čistou“. Pokud jste uživatelem Ubuntu nebo Fedory, najdete nástroj v repozitářích, v jiných linuxových distribucích to jistě bude podobné.

Instalace není nutná

Pokud jste neinstalovali z repozitářů, tak stažený archiv rozbalte do vámi zvoleného adresáře, najděte soubor OmegaT a ten spusťte jako program. Pokud máte nainstalované správné prostředí JRE, vše proběhne v pořádku a spustí se aplikace s úvodním panelem. Pokud aplikaci instalujete z repozitářů, najdete ji v nabídce aplikací v kategorii Kancelář.

Stačí rozbalit stažený archiv na požadované místo a spustit aplikaciStačí rozbalit stažený archiv na požadované místo a spustit aplikaci

Úvodní panel nástroje je rozdělen do několika segmentů. V horní části je umístěn panel nástrojů a v spodní stavová lišta. Hlavní okno je dělené na okno rychlého přehledu, okno překladů a glosář. Ukrytá jsou okna strojového překladu a slovníku.

Prvním krokem pro zahájení práce je tvorba nového projektu. V tuto chvíli musíte v panelu nástrojů zvolit vytvoření projektu a po zobrazení okna tvorby nastavit potřebné náležitosti.

Nejprve zvolíte cestu a umístění složky pro ukládání překladového projektu. V následujícím kroku je nutné vybrat jazyk přeložených a zdrojových souborů a případně cesty pro ukládání slovníku, překladové paměti a dalších potřebných náležitostí. Pokud nechcete nebo nepotřebujete využívat již existující slovníky a paměti, doporučuji ponechat cesty tak, jak jsou aplikací navrženy.

Rozepisovat, co je to překladová paměť a jakým způsobem aplikace s touto pamětí pracuje, dnes nebudu a vřele doporučuji přečíst si článek Překladatelův pomocník Anaphraseus, který o této problematice pojednával.

Vytvoření nového projektu a volba místa pro uloženíVytvoření nového projektu a volba místa pro uložení

Nastavení jazyků a adresářů je snadné stejně jako vše v OmegaTNastavení jazyků a adresářů je snadné stejně jako vše v OmegaT

Nový projekt je tedy založen a teď už jen zbývá naplnit ho zdrojovými soubory a začít překládat a překládat a překládat.

Není to zas tak těžké

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají trochu obavy z něčeho nového, mohu vás ujistit, že se nemusíte bát. Používání tohoto CAT nástroje opravdu není vůbec složité.

Zdrojový soubor vložíte pomocí položky Importovat zdrojové soubory v hlavním panelu aplikace. Vyberete požadovaný soubor a potvrdíte výběr tlačítkem OK.

Při výběru zdrojového textu máte na vybranou mnoho formátůPři výběru zdrojového textu máte na vybranou mnoho formátů

Máme tedy vytvořen projekt a nahraný text určený k překladu. První segment tohoto textu je zvýrazněn zeleným podkladem v cílovém poli a pod ním naleznete kopii tohoto segmentu (text bez zvýraznění). Svůj překlad napište před tag segment tak, že přepíšete zdrojový text. Poté stiskněte [Enter] a OmegaT přidá přeložený pár segmentů do překladové paměti a automaticky přeloží jakékoliv identické segmenty, které jsou v jiných souborech projektu, a přejde na následující segment určený k překladu. Po předchozím přeloženém segmentu zůstane v cílovém poli pouze přeložený text.

Po přepsání původního textu zůstane v poli jen váš překladPo přepsání původního textu zůstane v poli jen váš překlad

Takto se OmegaT chová v základním nastavení. Nastavení chování podokna editoru můžete měnit v nabídce Zobrazit v panelu hlavní nabídky nebo změnit jiné nastavení v nabídce Možnosti.

Když OmegaT najde v překladové paměti nějaké přibližné překlady pro následující segment, zobrazí je v části Přibližné překlady. Podle výchozího nastavení je v okně vybraná první shoda. Po kliknutí pravým tlačítkem myší na tuto shodu rozbalíte nabídku možností, jak s touto shodou pracovat. Můžete vložit návrh do překladu, přepsat již hotový překlad zobrazeným návrhem nebo přejít ke zdroji zobrazeného segmentu.

Je jen na vašem uvážení, co s automaticky nalezeným přibližným překladem uděláteJe jen na vašem uvážení, co s automaticky nalezeným přibližným překladem uděláte

Pokud si nejste nějakým překladem jisti anebo prostě jen chcete mít překládání o něco lehčí, máte možnost použít jeden z přednastavených webových překladačů. V záložce Možnosti zvolte strojový překlad a vyberte si jednu z možností. Tento překlad se bude poté zobrazovat v okně strojového překladu a vy máte možnost pracovat s ním naprosto stejně jako s překladem, který tvoříte sami.

Volit můžete hned mezi několika webovými překladačiVolit můžete hned mezi několika webovými překladači

Takhle vypadá překlad pomocí Google překladačeTakhle vypadá překlad pomocí Google překladače

Po ukončení práce na překladu budete zajisté potřebovat vytvořit přeložené dokumenty. Nejprve je nutné provést aktualizaci cílových dokumentů pomocí překladů, které jste postupně uložili do překladové paměti. To provedete tak, že v panelu hlavní nabídky zvolíte Projekt | Vytvořit přeložené dokumenty. Nástroj vytvoří přeložené verze všech dokumentů ve zdrojovém adresáři (bez ohledu na to, zda jsou všechny překlady dokončeny). Takto upravené přeložené dokumenty najdete v cílovém projektovém adresáři. Zde potom můžete provést konečnou kontrolu a úpravy vzhledu překladů, a to tak, že je otevřete a upravíte příslušnou aplikací (např. pomocí LibreOffice).

Posledním krokem při práci s OmegaT je tvorba přeloženého dokumentuPosledním krokem při práci s OmegaT je tvorba přeloženého dokumentu

Má cenu používat CAT?

Teď si může někdo z vás říci, proč tedy používat takový nástroj, když stejně musím překládat sám? Odpověď je více než jednoduchá. Díky tomu, že veškeré vaše překlady jsou ukládány do překladové paměti, dochází každým dalším překladem k navýšení této paměti. A tak máte větší šanci, že stále více a více segmentů bude již v paměti nalezeno a vaše práce tak bude mnohem rychlejší a navíc, překlad bude přesně takový, jak to cítíte a jak byste to přeložili pouze vy. A právě pro tuto osobitost se vyplatí používat CAT nástroje. Nebo snad ne?

Velké možnosti využití

OmegaT je opravdu jednoduchý nástroj, který pochopí snad každý. Bude vyhovovat jak uživatelům používajícím překlad jen občas, stejně tak těm, pro které je překládání denním chlebem. V předchozím textu jste se mohli seznámit se základními vlastnostmi tohoto nástroje, ale možností nastavení je mnohem více. Stejně tak možností, jak si práci s překlady ještě ulehčit a zpříjemnit. Jako jednu z velkých deviz této aplikace nelze opomenout ani dobře zpracovanou uživatelskou příručku, kterou spustíte běžným způsobem pomocí klávesy [F1] a která je samozřejmě také v češtině.

O výhodě možnosti spustit tuto aplikaci pod libovolným operačním systémem jsem již psal na začátku a nelze opomenout ani systémovou nenáročnost. Jednoduše řečeno tento CAT nástroj se vývojářům opravdu povedl.

 

Překladatelské nástroje (CAT)