Nouzové vypnutí [Ubuntu 10.04]

grnade tux Uživatelé hlásí, že počítače s nově nainstalovaným
Ubuntu 10.04 někdy nejdou vypnout
(týká se prostředí Gnome).

Dokud nebude tato chyba opravena,
lze jako „workaround“ použít následující skript.
Není třeba ho spouštět s právy roota.

Pozor! Po jeho spuštění dojde
k okamžitému vypntí počítače.
Je třeba předtím ukončit všechny aplikace!

 

Zároveň je možné tento skript upravit např.  pro suspend.
Je také možné vytvořit spouštěč, či přidat položku
(např. s názvem „Nouzové vypnutí“) do menu.

dbus-send –print-reply  –system –dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.SystemPowerManagement.Shutdown

Nouzové vypnutí [Ubuntu 10.04]