Synchronizace souborů se SkyDrive v Linuxu

tuxwinSkydrive je online úložiště souborů poskytované zdarma Microsoftem s velikostí 25GB.

SkyDrive ve skutečnosti není online zálohování (není zde žádný soubor historie, a nemůžete obnovit smazané soubory ze SkyDrive),
velikost místa naznačuje, že se může stát užitečným skladovacím prostorem.

Problémem pro uživatele Linuxu je, že většina z nástrojů, které se integrují es SkyDrive jsou přídavky pro Windows Explorer.
Nicméně je zde jeden projekt, SkyDrive Synchronizer, který funguje v Linuxu díky Mono.

SkyDrive Synchronizer je distribuován jako soubor ZIP. Když extrahované budete muset upravit následující pole v souboru API.WindowsLive.SkyDrive.exe.config:
 

  • Your destination folder to contain your folder

  • Your source folder to be synchronized to the SkyDrive

  • You account password

  • Your account username

  • This needs to be set to true to upload files to SkyDrive (default is false)

  • This needs to be set to true to download files from SkyDrive (default is false)

Poté můžete spustit aplikaci pomocí příkazu:

mono API.WindowsLive.SkyDrive.exe

Aplikace budet poté synchronizovat místní a SkyDrive složky (v závislosti na tom, zda jste nastavili Upload a Download klíče v konfiguračním souboru na hodnotu true).

Existují tu však jistá nepříjemná omezení:

-> maximální velikost souboru (50 MB)
-> omezení pro soubory se zvláštními znaky v názvu jako \ /: *? „|;.

Zdroj: http://www.brighthub.com/hubfolio/matthew-casperson/blog/archive/2010/09/01/syncing-files-to-skydrive-in-linux.aspx

Synchronizace souborů se SkyDrive v Linuxu