Thunderbird – klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou rychlé kombinace kláves, které nahrazují práci s myší. Příkladem může být archivace zprávy. Na místo toho, abyste v hlavní nabídce vyhledali položku pro archivaci zprávy, jednoduše stisknete klávesu „A“ ve chvíli, když je zpráva označena v seznamu zpráv.

V Thunderbirdu jsou klávesové zkratky platné dle kontextu. To znamená, že se mění v závislosti na oblasti rozhraní Thunderbirdu, které je zrovna „aktivní“. Když je například vybrána zpráva v seznamu zpráv, jsou klávesové zkratky Vyjmout, Kopírovat a Vložit zakázány (jednoduše nemá vyjímání a v vkládání textu do seznamu zpráv smysl). Obdobně pokud označíte text ve chvíli, kdy čtete zprávu, je klávesová zkratka pro kopírování dostupná, ale již není možné pomocí zkratky vyjímat a vkládat text (jednoduše dává smysl, že můžete text zkopírovat, ale vyjímání a vkládání textu již ne).

V některých případech závisí funkčnost klávesové zkratky na tom, jaká je konkrétní část Thunderbirdu aktivní. Pokud například píšete zprávu, vybere klávesová zkratka Ctrl + A všechen text ve zprávě. Pokud však máte aktivní seznam zpráv, vybere klávesová zkratka Ctrl + Avšechny zprávy v seznamu.
Klávesy u zkratek a operační systémy

Ve Windows a v Linuxu začínají klávesové zkratky typicky klávesou Ctrl
U Mac OS X začínají klávesové zkratky klávesou Command (⌘)
U notebooků s Mac OS X musíte pro povolení funkční klávesy podržet klávesu fn

Nová zpráva (výchozí formát)    Ctrl + N
Nová zpráva (nevýchozí formát)    Shift + Ctrl + M
Otevřít zprávu (v novém okně či panelu)    Ctrl +O
Tisk    Ctrl+ P
Kopírovat    Ctrl + C
Move to previous folder Again    Ctrl+ Alt+ M
Smazat    Del
Smazat bez přesunu do koše    Shift + Del
Vybrat vše (zprávy či text ve zprávě)    Ctrl+ A
Vybrat vlákno    Ctrl + Shift + A
Zpět    Ctrl + Z
Znovu    Ctrl+ Y
Upravit zprávu jako novou    Ctrl + E
Rozvinout všechna vlákna    *
Sbalit všechna vlákna    \
Rychlý filtr    Ctrl+F
Vyhledat text v aktuální zprávě    Ctrl +F a Ctrl + F pro opakování
Vyhledat další výskyt v aktuální zprávě    Ctrl+G nebo F3
Vyhledat předchozí výskyt v aktuální zprávě    Ctrl+ Shift + Gor Shift + F3
Vybrat všechny zprávy ve složce    Ctrl + Shift + F
Procházení stránky (výběr textu pomocí klávesnice)    F7
Zavřít okno či panel    Ctrl + W
Obnovit zavřené okno či panel    Ctrl+ T
Přeposlat zprávu    Ctrl+ L
Získat nové zprávy pro aktuální účet    Ctrl + Tor F9
Získat nové zprávy pro všechny účty    Shift + F5
Zvětšit velikost textu    Ctrl + +
Zmenšit velikost textu    Ctrl+ –
Obnovit velikost textu    Ctrl+ 0 (nula)
Přidat/odebrat štítek    1 to 9
Odebrat všechny štítky ze zprávy    0 (nula)
Označit zprávu jako přečtenou/nepřečtenou    M
Označit vlákno jako přečtené    R
Označit vše jako přečtené    Shift + C
Označit jako přečtené dle data    C
Označit jako nevyžádanou    J
Zrušit označení jako nevyžádaná    Shift + J
Přidat/odebrat hvězdičku    S
Archivovat    A
Zobrazit zdrojový kód zprávy    Ctrl+ U
Odpovědět na zprávu (pouze odesílateli)(výchozí formát)    Ctrl+ R
Odpovědět na zprávu (pouze odesílateli)(nevýchozí formát)    Shift + Ctrl + R
Odpovědět všem u zprávy (všichni příjemci)(výchozí formát)    Ctrl+ Shift + R
Odpovědět všem u zprávy (všichni příjemci)(nevýchozí formát)    Shift + Ctrl + R
Odpovědět do konference    Ctrl+ Shift + L
Uložit zprávu jako soubor    Ctrl+ S
Hledat ve zprávách    Shift + F
Odeslat a přijmout všechny zprávy    Ctrl+ Tor F5
Zastavit    Esc
Ukončit    Ctrl+ Q
Zprávy diskusních skupin
Rozvinout sbalené vlákno    šipka doprava
Sbalit rozvinuté vlákno    šipka doleva
Ignorovat nebo zrušit ignorování vlákna    K
Ignorovat nebo zrušit ignorování podřazeného vlákna    Shift + K
Sledovat vlákno    W
Přesun uvnitř Thunderbirdu
Přepnout panel zpráv    F8
Přejít na další zprávu    F
Přejít na další nepřečtenou zprávu    N
Přejít na předchozí zobrazenou zprávu    [
Přejít na další zobrazenou zprávu    ]
Přejít na další nepřečtené vlákno    T
Přejít na předchozí zprávu    B
Přejít na předchozí nepřečtenou zprávu    P
Přesunout na další panel s poštou    F6
Označit pole vyhledávání (globální vyhledávání)    Ctrl + K
Nápověda    F1
Minimalizovat    Ctrl + M
Pošta a diskusní skupiny    Ctrl+ 1
Uložené soubory    Ctrl + J
Adresář    Ctrl + Shift + B
Předvolby    Ctrl+ 1
Skrýt Thunderbird    Ctrl+ H
Skrýt ostatní okna    Ctrl+ Alt + H
Ukončit
Ctrl + Q
Psaní zpráv
Nová zpráva    Ctrl+N
Kopírovat    Ctrl + C
Vyjmout    Ctrl + X
Vložit    Ctrl +V
Vložit jako citaci    Ctrl + Shift + O
Vložit bez formátování    Ctrl + Shift + V
Přesunout / Kopírovat znovu    Ctrl + Shift + M
Vybrat vše (text ve zprávě)    Ctrl+ A
Zpět    Ctrl+ Z
Znovu    Ctrl + Y
Smazat aktuální slovo (není platné pro klávesnice notebooků)    Ctrl + Del
Smazat předchozí slovo(on laptop, deletes from cursor to start of word)    Ctrl + Backspace
Najít text v aktuální zprávě    Ctrl+F
Najít další v aktuální zprávě    Ctrl + Gor F3
Najít předchozí v aktuální zprávě    Ctrl+ Shift + Gor Shift + F3
Zvětšit velikost textu    Ctrl + +
Zmenšit velikost textu    Ctrl + –
Obnovit velikost textu    Ctrl + 0 (nula)
Zobrazit zdrojový kód zprávy    Ctrl + U
Uložit koncept    Ctrl + S
Odeslat zprávu    Ctrl+ Enter
Odeslat zprávu později    Ctrl+ Shift + Enter
Přidat dalšího příjemce    Alt+ šipka dolů

Thunderbird – klávesové zkratky