Špatná detekce touchpadu [Ubuntu 10.04]

 

2380-54257

 

V Ubuntu 10.04 je touchpad špatně detekován jako psmouse.

To způsobuje, že touchpad není možné nastavit na záložce myši

 

a nelze ani používat nástroj pro jeho vypnutí při psaní.

 

 

 

To je velice nepžíjemný problém.

 

 

 
 

Pro opravu tohoto problému postupjte podle následujících bodů:

 

1) Nejprve zazálohujeme existující moduly, aby bylo možné se vrátit, kdyby se něco
nepodařilo (důležité !):

 

sudo cp /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko.backup

 

Poznámka 1: Nespouštějte tento příkaz dvakrát, protože by to vedlo ke ztrátě správné
zálohy.

Poznámka 2: Tento návod je upravený pro práci se „stock“ kernely. Pokud používáte
„custom kernel“ můžete rovnou přejít do zdrojového adresáře a ujistit se, že elantech
je zapnutý (bod 4), aplikovat záplaty (bod 5) a vytvořit modul
drivers/input/mouse/psmouse.ko, vyzkoušet ho (bod 7).
Dále můžete pokračovat bodem 8, pokud chcete, aby byly změny trvalé.

2) Stáhneme zdrojové kódy a hlavičky k aktuálnímu jádru:

sudo apt-get install linux-source linux-headers-`uname -r` build-essential libncurses5 libncurses5-dev fakeroot

3) Rozbalíme zdroje do adresáře s názvem src v našem domovském adresáři.
Musíme použít správnou verzi.
Pokud si nejste jistí, můžete to zjistit příkazem ls /usr/src/linux-source*.bz2

mkdir ~/src
cd ~/src
tar jxvf /usr/src/linux-source-VERSION.tar.bz2
cd linux-source-VERSION

Nyní zkopírujeme náš konfigurační soubor a vytvoříme záložní soubor s názvem
oldconfig:

cp /boot/config-`uname -r` .config
make oldconfig

4) Ujistíme se, že elantech ovladač je zapnutý:

grep -i elantech .config

Tento příkaz by měl vypsat:

CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH=y

Pokud namísto toho uvidíme

# CONFIG_MOUSE_PS2_ELANTECH is not set
nemůžeme pokračovat a musíme nejprve ovladač zapnout.

5) Pokud je vše v pořádku, aplikujeme patche:

wget -O elantechpatch1 https://patchwork.kernel.org/patch/94862/raw/
wget -O elantechpatch2 https://patchwork.kernel.org/patch/94863/raw/
wget -O elantechpatch3 https://patchwork.kernel.org/patch/94861/raw/
wget -O elantechpatch4 https://patchwork.kernel.org/patch/94864/raw/
patch -p1 < elantechpatch1
patch -p1 < elantechpatch2
patch -p1 < elantechpatch3
patch -p1 < elantechpatch4

5.5) jen pro DELL MINI

Pro Dell Mini (nevím zda i pro ostatní), je třeba upravit
drivers/input/mouse/elantech.c po aplikování 4 originálních záplat.
Jděte tedy na řádek 675 a odstraňte tyto dva řádky:

if ((etd->fw_version_maj == 0x02 && etd->fw_version_min >= 0x30) ||
etd->fw_version_maj > 0x02) {

…a nahraďte je tímto:

if (1) {

Reference: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s…92/comments/43

6) Nyní vytvoříme modul:

make -C /usr/src/linux-headers-`uname -r` SUBDIRS=`pwd` drivers/input/mouse/psmouse.ko

7) Vyzoušíme, jestli nový modul správně funguje:

sudo modprobe -r psmouse
sudo insmod drivers/input/mouse/psmouse.ko

Pokud toto nefunguje, NEPOKRAČUJTE KROKEM 8!
Můžeme znovu načíst psmouse modul a Váš touchpad bude znovu funkční:

sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse

Poznámka: Toto nezpůsobilo trvalou změnu. Pokud chceme trvalou změnu,
pokračujme bodem 8.

8) Pozor: Tento bod způsobí trvalé změny systému.

Jestliže je upravený modul funkční a chcete ho trvale používat, můžete ho
přesunout do adresáře /lib/modules/

sudo cp drivers/input/mouse/psmouse.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko

Je dobré se ujistit, zda tento modul skutečně správně funguje:

sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse

POKUD SE NĚCO NEPODAŘILO:
Pokud z nějakého důvodu po úpravách touchpad nefunguje, můžeme vrátit
původní stav pomocí zálohy, kterou jsme předtím vytvořili.

 

sudo cp /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko.backup /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/input/mouse/psmouse.ko
sudo modprobe -r psmouse
sudo modprobe psmouse

POKUD JE VŠE V POŘÁDKU:

Nyní můžeme do „Aplikací spouštěných při startu“ doplnit aplikaci touchfreeze
anastavit si vypínání touchpadu při psaní.

Můžete také nahlásti tuto chybu a to, že toto řešení funguje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+s…ux/+bug/512192

 

 

 

Zdroj: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9175201#post9175201

 

Troubleshooting: Touchpad v Ubuntu 10.04
Zdroj: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9175201#post9175201

Špatná detekce touchpadu [Ubuntu 10.04]