Převod VMware obrazu s Windows XP do VirtualBoxu

tm_VirtualBox
Virtual Box umí pracovat s obrazy virtuálních počítačů VMware.
Pokud vlastníme VMware obraz s funkční licencovanou verzí MS Windows,
můžeme ho použít i ve VirtualBoxu. Pro správnou funkci je třeba provést několik kroků.

1) Instalace systému Windows, na rozdíl od Linuxu, nelze snadno přemístit na jiný hardware.
To není jen kvůli aktivačnímu mechanismu Microsoftu, ale také proto, že jádra a ovladače závisí na skutečném hardwaru.

Závislá část jádra na hardwaru je přezdívána „Hardware Abstraction Layer“ (HAL).
Podrobnější informace lze nalézt v tomto článku: http://support.microsoft.com/kb/309283)

* Hal.dll (Standard PC)
* Halacpi.dll (ACPI HAL)
* Halaacpi.dll (ACPI HAL s IO APIC)

Pokud provádíte instalaci systému Windows s výchozím nastavením ve VirtualBoxu,
bude vybráno nastavení halacpi.dll.
VirtualBox umožňuje ve výchozím nastavení ACPI, ale zakáže IO APIC.
Standardní instalace na moderní fyzické PC nebo VMware obvykle vybere halaacpi.dll,
protože většina systémů má dnes IO APIC a VMware toto vybírá pro virtualizaci ve výchozím nastavení.
VirtualBox naproti tomu zakáže IO APIC, protože je takováto virtualizace mnohem náročnější než standardní PIC.
Takže nejprve je třeba buď zapnout IO APIC podporu ve VirtualBoxu,
nebo nahradit HAL.

Nahrazující HALu lze provést zavedením VM z disku CD a provedení opravy instalace.

 

2) Podpora pevného disku

Z důvodů, jimž nerozumíme, Windows zaznamenává který IDE / ATA řadič byl nainstalován, a Windows nelze spustit, pokud v tomto dojde ke změně.
To je velmi nepříjemné. Řešením je zde provést několik změn v registru Windows. To lze provést ještě na původním systému.
Nejjednodušší je použít nástroj vynikající nástroj MergeIDE.

3) Problém s Agp440.sys / Intelppm.sys

Existuje několik Windows ovladačů zařízení, které nefungují dobře ve VirtualBoxu.
Mnoho fyzických PC systémů (a VMware) mají zapnuto AGP grafiku jako autobus, což způsobuje, že, že
mám být nainstalováno Agp440.sys. Virtuální ovladače  VirtualBoxu  ‚virtuální grafická karta na sběrnici PCI a řidič‘ způsobí zhroucení systému.
Nejsprávnější způsob opravy je zavedení konzoly pro zotavení z instalačního CD Windows
a následné zakázání této služby.
Je však také možné jen přejmenovat / smazat Agp440.sys z C:\ Windows\ System32\Drivers.
Zdejsou další informace k tomuto problému: http://support.microsoft.com/kb/324764

4) Podobný problém může existovat s Intelppm.sys, což může také způsobit zatuhnutí OS.
Zde jsou instrukce pro nápravu u  Windows XP. Toto by mělo fungovat i u Win2k Vist a Windows 7.

1. Spustit na stávající instalaci nástroj MergeIDE jak je uvedeno výše.
2. Vypněte počítač se systémem Windows.
3. Použijte VBoxMange convertfromfaw pro přenesení borazu nebo při kopírování z disku.

VBoxManage convertfromraw ImageFile.dd OutputFile.vdi

4. Pak použijte manažer médií ve VirtualBox a přidejte přenesený disk.
5. Vytvořte nový virtuální stroj pomocí disku, který jste právě přidali ve správci médií.
6. Jakmile je stroj vytvořen, zapněte volbu „Enable IO APIC“.
7. Pokuste se spustit nový virtuální stroj.
Pokud to funguje, nainstalujte doplňky hosta a je hotovo.
V závislosti na vaší licenci bude možná třeba reaktivovat licenci systému Windows.
8. Pokud to nefunguje, a máte BSOD, vypněte virtuální stroj a nabootujte z CD.
Projděte až k výběru oddílu, vyberte stávající oddíl a vyberte možnost „opravit“.
Tím v podstatě přeinstalujete systém Windows a nastavíte jej pro nový virtuální hardware.
9. Přeinstalujte Service Pack a aktualizace.
10. Nainstalujte přídavky hosta

Zde je upřesňující popis:
 
 
 

Potíže při pokusu systému Windows XP o načtení služby Agp440.sys

Při spuštění instalace systému Windows XP dochází k jedné či více následujícím…

Při spuštění instalace systému Windows XP dochází k jedné či více následujícím chybám:

 • Po restartování počítače jste vyzváni k použití Poslední známé platné konfigurace. Po jejím výběru počítač při každém restartování přestává reagovat (zablokuje se).
 • Jste vyzváni ke spuštění nástroje ScanDisk. Po jeho spuštění počítač přestane reagovat (zablokuje se). Pokud nástroj ScanDisk nespustíte, potíže se spuštěním počítače se nemusí projevit. Poté jste ale vyzváni ke spuštění nástroje ScanDisk při každém spuštění počítače a pokud tak učiníte, počítač přestane reagovat (zablokuje se).
 • Po restartování počítač přestane reagovat (zablokuje se).
 • Při pokusu o spuštění počítače v nouzovém režimu přestane počítače reagovat (zablokuje se) v okamžiku, kdy se systém Windows XP pokouší načíst službu Agp440.sys.

K těmto potížím dochází, pokud se systém Windows XP při spouštění pokouší o pou…

K těmto potížím dochází, pokud se systém Windows XP při spouštění pokouší o použití nekompatibilního ovladače grafické karty.

K odstranění těchto potíží zakažte službu Agp440.sys:Důležité: K dokončení násl…

K odstranění těchto potíží zakažte službu Agp440.sys:

Důležité: K dokončení následujícího postupu musíte znát heslo správce. Pokud je neznáte, obraťte se na správce systému. Po dokončení tohoto postupu bude zakázán nainstalovaný ovladač grafické karty a systém Windows XP použije výchozí ovladače režimu VGA.

 1. Do jednotky vložte disk CD-ROM systému Windows XP a poté restartujte počítač.
 2. Při spouštění počítače stiskněte klávesu F12.
 3. Spusťte počítač z disku CD-ROM a zvolte jednotku, která obsahuje instalační disk CD-ROM systému Windows XP.
 4. V Konzole pro zotavení systému Windows spusťte stisknutím klávesy R režim opravy a poté stiskněte klávesu ENTER.
 5. Vyberte číslo dané problematické instalace.
 6. Zapište heslo správce dané instalace a poté stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se příkazový řádek jednotka:WINDOWS>, kde jednotka je jednotka, na které je nainstalovaný systém Windows XP.
 7. Zapište příkaz listsvc a poté stiskněte klávesu ENTER.
 8. Ověřte, zda je v zobrazeném seznamu služeb uvedena služba Agp440 a že její typ spouštění je „Spuštění“.
 9. Stiskněte klávesu ESC.
 10. Zapište příkaz disable agp440 a poté stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zobrazí se zpráva, že bylo nalezeno nastavení registru pro danou službu a že aktuální stav spouštění je „Zakázáno“.
 12. Zadejte příkaz exit a poté stiskněte klávesu ENTER.
 13. V případě dotazu na režim spuštění zvolte normální režim.
 14. Přihlaste se k počítači.

Systém Windows XP obsahuje výchozí ovladače grafické karty, které umožňují alespoň základní zobrazení na monitoru. Některé funkce s těmito ovladači ovšem nemohou fungovat podle očekávání. Pravidelně aktualizujte ovladače grafické karty. Ty naleznete na webové stránce výrobce počítače.

 
 
Může se stát, že se při nastavování IP adresy v síťovém adaptéru zobrazí následující chybová zpráva:

Pro tento adaptér zadaná adresa IP XXX.XXX.XXX.XXX je již přiřazena adaptéru Název adaptéru v tomto počítači. Adaptér Název adaptéru není viditelný ze složky Telefonická připojení, protože není fyzicky připojený k počítači, nebo jde o dříve připojený adaptér, který není funkční. Pokud bude adresa přiřazena oběma adaptérům a budou oba aktivní současně, pouze jeden z nich bude tuto adresu využívat, což může vést k nesprávné konfiguraci systému. Chcete zadat jinou adresu IP pro tento adaptér v seznamu adres IP dialogu Upřesnit?

XXX.XXX.XXX.XXX je zde IP adresa, kterou chcete nastavit a Název adaptéru je název adaptéru, který se vyskytuje v registru, ale není zobrazený ve Správci zařízení.

Pokud klepnete na tlačítko Ano, zobrazí se na místě, kde u adaptéru aktuálně zobrazeného ve Správci zařízení můžete změnit IP adresu, vlastnosti protokolu TCP/IP. Pokud klepnete na tlačítko Ne, je IP adresa přiřazena síťovému adaptéru. V případě, že klepnete na tlačítko Ne, má vybraný adaptér ve Správci zařízení stejnou IP adresu jako neviditelný síťový adaptér. Většinou to nepůsobí žádné problémy, protože je zakázaný ovladač.

 
 
 
Problém se skrytými síťovými kartami (používanými VMware)
 

 

Síťový adaptér se stejnou IP adresou je v registru, ale není zobrazený ve Správ…

Síťový adaptér se stejnou IP adresou je v registru, ale není zobrazený ve Správci zařízení. K tomuto případu dojde tehdy, pokud přesunete síťovou kartu z jedné patice PCI do druhé.

Problém vyřešíte tak, že pomocí některé z následujících metod odinstalujete zás…

Problém vyřešíte tak, že pomocí některé z následujících metod odinstalujete zástupný síťový adaptér z registru:

 

Metoda 1

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd.exe a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Zadejte příkaz set devmgr_show_nonpresent_devices=1 a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Zadejte příkaz Start DEVMGMT.MSC a stiskněte klávesu ENTER.
 4. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.
 5. Rozbalte stromovou strukturu Síťové adaptéry.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na šedý síťový adaptér a potom klepněte na příkaz Odinstalovat.
 

Metoda 2

Nástroj DevCon je nástroj příkazového řádku, který funguje jako alternativa Správce zařízení. Pomocí tohoto nástroje je možné povolovat, zakazovat, restartovat, aktualizovat, odebírat a vyhledávat jednotlivá zařízení nebo skupiny zařízení. Chcete-li použít nástroj DevCon, postupujte takto:

 1. Stáhněte si nástroj DevCon z následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  311272 (http://support.microsoft.com/kb/311272/ ) Nástroj příkazového řádku DevCon jako alternativa Správce zařízení
 2. Rozbalte 32bitový nebo 64bitový nástroj DevCon do místní složky.
 3. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte CD:\cesta_k_binárním_souborům, a určete tak umístění souboru devcon.exe.
 5. Instalované síťové adaptéry vyhledáte pomocí následující syntaxe:
  devcon findall =net nebo
  devcon listclass net
  Poznámka: Výstupem předchozích příkazů je řádek týkající se zástupného síťového adaptéru. Může vypadat například takto:
  PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0: 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
 6. Zástupné zařízení odeberete, zadáte-li následující syntaxi:
  devcon -r remove „@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0
 
 
Zdroje:
http://www.virtualbox.org/wiki/Migrate_Windows
 
 
 
 

Převod VMware obrazu s Windows XP do VirtualBoxu