Výpis (seznam) běžících služeb

service --status-all

services() { printf "$(service --status-all 2>&1|sed -e 's/\[ + \]/\\E\[42m\ [ + \]\\E\[0m/g' -e 's/\[ - \]/\\E\[41m\[ - \]\\E\[0m/g' -e 's/\[ ? \]/\\E\[43m\ [ ? \]\\E\[0m/g')\n";} ; services  ps -A --forest  ps -aux --forest

 

Výpis (seznam) běžících služeb