Zjištění obsazeného místa na disku

Zjištění obsazeného (volného) místa na disku s výpisem podle zaplněných adresářů,
neboli – jak zjistit zaplnění disku:

 

du -s .[^.]* * | sort -n | tail -n 20

Zjištění obsazeného místa na disku