Winetools cannot run with a Wine Version older than…

Tato chybová hláška se zobrazuje přestože používáme novější verzi Wine než uvádí.
Pokud tedy přesto potřebujeme z nějakých důvodů používat Winetools
http://www.von-thadden.de/Joachim/WineTools/
můžeme zakázat testování verze Wine:

V oblíbeném textovém editoru otevřeme soubor:

/usr/local/winetools/wt0.9jo

najdeme v něm tuto sekci:

# Version check VER1=`echo ${WINEVER//[0-9]/}` VER2=`echo ${VER1:0:1}` if [ "$VER2" != "." ] ; then  # no '.' in the version number, so it's a version < 0.9  if [ "$WINEVER" -lt "20050628" ]; then   $DIALOG --title "`eval_gettext "*** ERROR ***"`" \       --msgbox "`eval_gettext "Winetools cannot run with a Wine version older than 20050628..."`" 6 60   exit $1  fi fi

a zakomentujeme části vztahující se ke kontrole verze Wine:

# Version check VER1=`echo ${WINEVER//[0-9]/}` VER2=`echo ${VER1:0:1}` # if [ "$VER2" != "." ] ; then #  # no '.' in the version number, so it's a version < 0.9 #  if [ "$WINEVER" -lt "20050628" ]; then #   $DIALOG --title "`eval_gettext "*** ERROR ***"`" \ #       --msgbox "`eval_gettext "Winetools cannot run with a Wine version older than 20050628..."`" 6 60 #   exit $1 #  fi # fi

 

Winetools cannot run with a Wine Version older than…